В нидерландската провинция проект, финансиран от ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони), свързва социалното земеделие с подкрепата за  производство на местни храни и намаляването на хранителните отпадъци.

De Laarhoeve е частна социална ферма, основана преди около 20 години от Джуди Керкхофс в Дисен, южна Нидерландия. Целта на фермата е да наема хора с психични проблеми и да им осигурява безопасна среда, така че да могат да навлязат на пазара на труда, работейки според собствените си способности. Служителите биват обучавани и подкрепяни да развиват  пълния си потенциал, а фермата е отворена за обществеността, като целта и е да насърчи комуникацията между служителите си и клиентите. Подобно на други социални ферми, De Laarhoeve изобилства от истории за успех на хора, чието здравословно състояние се подобрява благодарение на работата им във фермата.

Положителните резултати включват по-малко стрес, по- малко поведенчески проблеми и в някои случаи по-малка нужда от лекарства. Във фермата работят 11 души със специални нужди, които въпреки това са работоспособни, те идват във фермата чрез здравни заведения или местната община.
През последните няколко години фермата обработва земеделски продукти – предимно плодове и зеленчуци собствено производство или такива от близките ферми неподходящи за пазара поради формата, цвета, зрелостта и качеството им. Така се избягва разхищаването на храна и се дава възможност на производството на сосове и конфитюри.

През 2016 г. собствениците на De Laarhoeve решават да увеличат капацитета на фермата за обработка на плодове и зеленчуци и трансформирането им в преработени продукти (конфитюр, супа, сосове или рагу) като обединява сили с три местни земеделски предприятия: производител на череши Akkerbouwbedrijf Verschuure , производител на био-домати Aldo BV и производител на яйца Cooperatie Heibloem. Мрежа от местни фермери, ZLTO (НПО) и образователната институция Helicon също са част от проекта (по-късно Helicon напуска и е заменен от HAS Университет за приложни науки в ‘s-Hertogenbosch).

Финансирането по подмярка 16.1 – Създаване на оперативни групи ЕПИ- АГРИ на нидерландската Програма за развитие на селските райони (ПРСР) позволява на организатора на проекта и неговите партньори да изградят високотехнологична линия за преработка на храни. Тази оперативна група създава и модерна кухня, чието оборудване е избрано въз основа на съображенията за безопасност на персонала. При изпълнението на проекта възникват някои предизвикателства, включително забавяне на плащанията, което забавя целия процес и изисква допълнителна административна работа. Производството в De Laarhoeve обаче вече се е увеличило и се състои от три вида дейности.

Фермата преработва собствена селскостопанска продукция и я продава на местни магазини. Местните производители също носят своите продукти, които не са подходящи за пазара (череши например), за да бъдат преработени и пакетирани в De Laarhoeve. След това производителите вземат обратно преработените продуктите (например сладката от череши), за да ги продават под свой собствен етикет. В момента De Laarhoeve обслужва 16 местни земеделски компании. Фермата произвежда и за други клиенти (например местни хотелиери) и винаги използва местни или регионални продукти.

Фермата работи предимно с фермери, разположени в южната част на Нидерландия (Северен Брабант, Лимбург, Зеландия, Гелдерланд) и се стреми да привлече още фермери от региона с цел сътрудничество. Целта е да се използва оборудването на фермата и да се наеме персонал на пълен капацитет, така че проектът да стане финансово устойчив.

В момента De Laarhoeve осигурява заетост на общо 13 души, но има желанието броят им да нарасне до 35. Освен това цели да привлече повече логистични фирми, търговци на дребно и образователни организации, за да се създаде стабилна мрежа за намаляване на разхищаването на храна – цел, която до много голяма степен съответства на Стратегията за биоикономика на ЕС и целите на Зелената сделка на ЕС.

Основателя на De Laarhoeve споделя: „Най-осезаемият ефект от работата във фермата за хората с психични проблеми е, че развиват усещане за смисъл и могат да станат полезни за обществото. Те са по-тихи и по-спокойни у дома и търпят личностно развитие. В някои случаи дори е намаляла употребата на лекарства.“

Иновативният проект е финансиран чрез подмярка 16.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

  • начало на проекта – 2016 г.
  • край на проекта – 2019 г.
  • общ бюджет на проекта: € 529 378
  • финансиране от ЕЗФРСР: € 117 412
  • финансиране от централни/регионални органи: € 117 412
  • частно финансиране: € 294 554
  • уебсайт на проекта: www.delaarhoeve.nl

Европейски пример за укрепване на социално-икономическата структура на селските райони

Натоящият проект е включен в брошурата с проекти „Оживени селски райони“ на Европейската мрежа за развитие на селките райони (ЕМРСР), която представя проекти, подкрепени от ЕЗФРСР (Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони) чрез ПРСР 2014-
2020, които успешно са подобрили услугите, работните места или социалното приобщаване в селските райони, понякога постигайки повече от първоначално планираното. Подбраните примери показват как социалните цели могат да вървят ръка за ръка с икономическата и екологичната устойчивост и че оживените селски райони са от съществено значение за всички, включително за земеделските производители и жителите на града. Изданието илюстрира как ПРСР предоставят както „твърда“, така и „мека“ подкрепа – инвестиране във физически активи и хора, и предлагат рамка за стимулиране на общностите за разработване на собствени стратегии за оживени селски райони.

ТУК можете да почерпите идеи и вдъхновение от преведаната на български брошура „Оживени селски райони“

ПРСР 2014-2020 подпомага иновативните проекти на оперативните групи по ЕПИ-АГРИ

ПРСР 2014-2020 на България предоставя подкрепа на иновативни проекти, изпълнявани от оперативните групи, сформирани за изпълнение целите на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска продуктивност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ) чрез подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“.

Източник: https://enrd.ec.europa.eu/; www.delaarhoeve.nl; www.ruralnet.bg

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!