Модерните специалности следват най-акту­алните тенденции в раз­витието на икономиката и обществото.

Аграрен университет – Пловдив (АУ- Пловдив) обяви, че от учебната 2022/2023 г. стартира две нови магистърски програми: „Биоикономика“- съвместно с Wageningen University and Research – Нидерландия,  и „Електронна търговия“- съвместно с Tianjin Agricultural University и Tianjin Economics and Trade School- Китай. 

Целта на новите магистърски програми е да подготвя специалисти, които успешно да боряват с новостите в икономическите, екологичните и социалните системи; да работят в иновативни компании, съобразно биологичните цикли и потенциала на природните ресурси, както и да управляват web-базирани бизнес структури.

Биоикономиката е съвременна иновативна концепция за организация и устойчиво управление на икономическите сектори, които използват биологични ресурси. Фокусът е върху начините за използване  и оползотворяване на природните ресурси; рециклирането на отпадъците; социално-икономическите, екологичните и етичните норми; изчерпването на природните ресурси и климатичните промени; жизнения стандарт и поведението на консуматорите, технологичните и институционалните възможности за осигуряване на устойчиво развитие. Обучението по биоикономика е проектирано на база на дългогодишните традиции на АУ- Пловдив в областта на аграрните технологии, икономиката, екологията и опазването на околната среда, както и на лидерския опит в света  на Wageningen University and Research- Нидерландия в областта на модерните технологии и иновации за устойчиво развитие.
Европейската стратегия за биоикономика аргументира необходимостта от по-ефективно справяне с глобалните предизвикателства, произтичащи от ограничените природни ресурси и неограничените обществени потребности, ангажиментите на ЕС за намаляване на въглеродните емисии и преминаването към чиста енергия, политиките за скъсяване и оптимизиране на връзките от фермата до трапезата.

Обучението е в редовна и задочна форма, на български или на английски език, а Учебният план включва три стълба:

  • устойчиво производство на биомаса;
  • биопреработка, конверсия и рециклиране;
  • кръгова икономика и общество в условията на глобализация, климатични промени и икономическа нестабилност.

Според АУ-Пловдив, натрупаните знания  гарантират експертиза и професионална реализация както в частния бизнес, така и в различни държавни агенции, в международни институции и организации.

Електронната търговия играе все по-важна роля в нашето ежедневие. Търговските взаимоотношения в регионален, национален и световен мащаб все повече се дефинират от необятните възможности на дигиталните технологии. За модерните хора в забързаното и динамично ежедневие пазаруването на стоки и услуги е по-удобно, по-бързо и по-евтино през интернет.
Учебният план включва икономически, управленски, социални, правни и технологични дисциплини и практическо обучение, които осигуряват необходимите знания и умения за професионална реализация и способности за адаптация към динамиката в производствената, търговската и институционалната среда в условията на глобализация. В курса по електронна търговия студентите ще изучават и практикуват създаване, развитие и управление на онлайн магазини. Ще се запознаят с особеностите на финансово-паричните трансакции, търговската логистика, със спецификите на най-популярните платформи за онлайн търговия, бизнес и електронни разплащания.
Учебните дисциплини се извеждат от преподаватели с опит и специалисти от практиката. В Демонстрационния център за електронна търговия към АУ- Пловдив студентите ще извършват реални сделки и търговски операции.
Обучението е в редовна и задочна форма, на български или на английски език и стартира от 19 септември.

За повече информация и записване: www.au-plovdiv.bg, 032/ 654 250.

Източник: АУ- Пловдив

ВИЖТЕ ОЩЕ: “Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса”- нова магистърска програма на СУ “Св. Климент Охридски”

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!