От днес, 11 февруари до 14 февруари 2020 г. включително, всички биологични оператори ще получат писмо за създаден профил от контролиращите ги лица (КЛ) в Електронния регистър на биологичното земеделие. 

⚠️ Операторите периодично трябва да проверяват дали профилът им е създаден и завършен!

⚠️ Ако откриете неточности в данните, трябва да поискате незабавно от своето КЛ да ги отстрани!

⚠️ В срок до 10 дни от датата на създаване на профила биологичните оператори трябва да потвърдят вписаната от КЛ в регистъра информация. Целта е да проверят дали биологичните им обекти (площи, животни и пчелни семейства) са пълно и точно отразени.

Навременното потвърждаване на създадените в Електронния регистър профили от операторите е условие за всички биологични фермери, които очакват плащане за Кампания 2019, и които се готвят за прием през 2020 г. по мярка 11 “Билогично земеделие“ от ПРСР 2014-2020.

Целта на регистъра е да се отразят изискванията на регламентите на ЕС, като се създаде възможно най-пълна база данни за дейността на всички оператори, които извършват биологично производство. Чрез него се осъществяват и задължителните уведомления, които КЛ трябва да правят към компетентния орган (министърът на МЗХГ), компетентното звено (дирекция „Биологично производство“ към МЗХГ) и БАБХ. Информацията в регистъра се въвежда от КЛ, с които операторът има сключен договор за контрол и сертификация. При въвеждане на информацията КЛ създава в регистъра профил на оператора, който ще спазва правилата на био производството. Профилът включва личните данни на оператора, данни за биологичните обекти (площи, животни и пчелини) и наложени мерки.

Регистърът е публичен на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите 👉www.mzh.government.bg👉Актуални инициативи👉Регистър на биопроизводителите.

Източник: МЗХГ; https://bioreg.mzh.government.bg/

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 666 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!