Индустрията на плодове и зеленчуци е важен играч в европейската верига за хранително-вкусова промишленост, с повече от 3 000 компании за преработка на домати , особено в страните от Южна Европа. След нарастващото търсене на екологично чисти продукти и вниманието към безопасността на храните, изследователският проект Biocopac разработи нов начин за справяне с остатъците от храна от преработката на домати – превръщайки ги в многократно използваем ресурс за опаковане.

Страничните продукти от преработката на храни тежат до около 300 милиона тона отпадъци годишно в ЕС, според данни от изследователския проект Biocopac. Този финансиран от ЕС проект сега разработи нов начин за превръщане на корите от домати в био-лак, който може да се използва като естествено покритие за метални консервни кутии. Той включва извличане на кутин (восъчен полимер) от доматената кора и превръщането му в лакирани листове, които могат да се нанасят върху метални повърхности.

Чрез повторното използване на това, което обикновено се счита за отпадък, преработвателите на храни могат да намалят въздействието си върху околната среда. Разработването на естествен лак за опаковане на храни също намалява риска от замърсяване на храните, увеличава устойчивостта на консервите, като ги прави по-подходящи за рециклиране и допринася за конкурентоспособността на сектора на металните опаковки.

BiocopacPlus разработи нов пилотен завод, който може да обработи около 100 кг доматени кори и да извлече 10 кг чист кутин на час“, казва д-р Анджела Монтанари, която отговаря за отдела за опаковане в Експерименталната станция за хранително-вкусовата промишленост. (SSICA). „Сега проучваме начини за подобряване на метода за извличане, така че да стане търговски жизнеспособен и да може да се използва от консервната индустрията  с постоянно качество.“

 „BiocopacPlus е сред 15-те най-добри проекта в LIFE Awards 2019

Наградите LIFE признават най-иновативните, вдъхновяващи и ефективни LIFE проекти. Ако се прилагат широко, те могат да имат силно положително въздействие върху околната среда, да стимулират икономическия растеж и да осигурят значителни ползи за европейските граждани. 15-те финалисти включват:
– проекти за околна среда от Италия, Испания и Обединеното кралство
– проекти за природата от България, Италия, Полша и Словакия
– проекти за климатични действия от Гърция, Испания, Италия, Кипър и Полша.

Проектите бяха избрани заради приноса им към екологични, икономически и социални подобрения, като се обърна специално внимание на тяхната иновация, възпроизводимост, значение на политиката и ефективност на разходите.

Един от финалистите в категорията „Околна среда“: Проект LIFE BIOCOPACPlus (Италия):

Повечето консервирани храни се предлагат в кутии, покрити с лакове на маслена основа, като епоксидна смола. Проектът LIFE BIOCOPACPlus заменя това с био-лак, направен от кутин, водоотблъскващо вещество, намиращо се в отпадъците от домати. Благодарение на проекта се  произвеждат 3 хиляди консервени кутии с  това покритие, използващи стандартни техники във ферма в Италия. Те съответстват на функционалните и хигиенни свойства на консервите на пазара, като същевременно спестяват 730 mg CO2 / въглероден диоксид/ еквивалентни емисии на кутия. Освен справяне с изменението на климата, успехът на проекта може да даде на производителите на домати нов източник на доходи и да създаде работни места в селските райони, като превърне отпадъците в ресурс.

Повече можете да видите във видеото на LIFE Awards 2019

Източник: https://ec.europa.eu/; http://www.biocopacplus.eu;https://www.youtube.com

ПРСР 2014-2020 подпомага иновативните проекти на оперативните групи по ЕПИ-АГРИ

ПРСР 2014-2020 предоставя подкрепа на иновативни проекти, изпълнявани от оперативните групи, сформирани за изпълнение целите на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска продуктивност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ) чрез подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“. До 15 януари 2021 г. е отворен прием по подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020 за агроиновации на оперативни групи по ЕПИ

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!