Понастоящем млечните ферми са изправени пред икономически и екологични предизвикателства, като нестабилни цени, екстремни метеорологични условия и изисквания на пазара за по-щадящи за животните производствени системи. Подобряването на управлението на пашата може да доведе до по-щастливи крави, които произвеждат качествено мляко и при по-добра цена за фермера. Обменът на опит може да помогне на фермерите да направят собствените си стопанства по-здрави и устойчиви.

Холандската оперативна група „Максимум мляко от паша“ /Maximum milk from grass/ проучва бизнес системи, в които пасището играе централна роля и където се произвежда възможно най-висококачествено мляко от пасищната трева. През август 2018 г. седем земеделски производители на биологични млечни продукти, един производител на сирене и един съветник посетиха няколко млечни ферми в Югозападна Ирландия, за да видят какво се случва отвъд европейските граници.

Целта на проекта

Използването на знания, придобити в рамките на партньорството, за да се направят по-популярни бизнес системите, при които се добива  възможно най-много мляко от пасищните треви.

„Можем да научим много един от друг“

Координаторът на опертивната група  Харм Де Врис споделя: „Фермите, които посетихме се фокусират върху предлагането на колкото се може повече паша на кравите. Те работят със система за лентова паша и ранно пролетно отелване, като поддържат висок приемът на трева, което води до ниски производствени разходи. Поради благоприятния климат, кравите са на паша през по-голямата част от годината. Ние се фокусираме повече върху тревистите пасища и получаването на максимално много мляко чрез тях.  Нашите крави обикновено не прекарват толкова време за паша на открито. Може и да имаме по-високи разходи чрез допълнителното хранене и различните устойчиви инфраструктури, но получаваме добро, постоянно производство. Макар че промените  в производствена система за една нощ са неприемливи, беше изключително интересно да се изпита начинът, по който работят  различните системи на управление. Обменът на знания е ценен за всички, които се занимават със земеделие, особено в рамките на ЕС. Можем да научим много един от друг.“

Описание на дейностите

Въз основа на събраните съществуващи знания и опит, придобити при изпълнението на пилотните проекти, се формулира план на проекта за последващи дейности, а именно:

  • поддържане на месечен график за мониторинг на хранителния прием на животните, за да се диагностицират ключовите фактори при приема на прясна трева;
  • натрупване на опит с прекомерното засяване на билки;
  • измерване на качеството на млякото по време на сезона.

Иновативният проект е финансиран със средства чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 за оперативни групи

  • начало на проекта – 2017
  • край на проекта – 2018
  • лице за контакт: Harm de Vries / RINGadvies
  • уебсайт на проекта: http://www.ringadvies.nl/maximaalmelkuitgras(41).html

Можете да прочетете и за друго вдъхновяващи идеи за управлението н адобитъка и пасищата в брошурата на ЕПИ-АГРИ EIP-AGRI Brochure on Sustainable livestock farming.

Източник: https://ec.europa.eu

ПРСР 2014-2020 подпомага иновативните проекти на оперативните групи по ЕПИ-АГРИ

ПРСР 2014-2020 предоставя подкрепа на иновативни проекти, изпълнявани от оперативните групи, сформирани за изпълнение целите на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска продуктивност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ) чрез подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“.

 

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!