Демонстриране на многобройните ползи от възстановяването на горите

Горите са силно влошени от човешката дейност и от изменението на климата, но като им се даде нов живот, техните безбройни ползи могат да бъдат възстановени. Организацията Racines de France работи за защита и насърчаване на стойността на горите, като подкрепя устойчивото и приобщаващо земеделие и горско стопанство. Мотото им е „Дърветата са от съществено значение за живота на Земята“. В момента Racines de France изпълнява пилотен проект във Forêt de Brassac в Южна Франция за тестване и разработване на методи за възстановяване на горите.

Racines de France е френска организация, работеща по проекти в цял свят, свързани с възстановяването на горите. Заедно с екип от експерти по горско стопанство те стартират проект във Forêt de Brassac за възстановяване на първоначалния му блясък и за съживяване и създаване на нови лесовъдски дейности.

 

Този проект за възстановяване е изцяло свързан с разнообразието. Искахме да създадем гора, която съдържа много различни дървесни видове и която може да предложи многобройни и разнообразни ползи. Те включват производство на дървесина за строителството, подобряване на качеството на почвата за намаляване на щетите, причинени от дъждовете, улавяне на въглерод и увеличаване на биоразнообразието. Друга цел беше и да се запази естествената красота на района.“- Ян Фортунато, ръководител на проекта.

Forêt de Brassac е 80 хектара, бивша затворена горска зона в региона Окситания. Преди началото на проекта много от дърветата от иглолистна дървесина във Forêt de Brassac са били изгнили, тъй като районът е трудно достъпен за поддръжка. Обилните валежи и намаленото биологично разнообразие, дължащо се на изменението на климата, също са оказали влияние.

 

Чрез пилотния проект те ще тестват и демонстрират иновативни практики за управление, „Надявам се тази гора да се превърне в експериментална лаборатория за години напред“, казва Ян.

 

Възстановяването на Forêt de Brassac започва през 2016 г. със създаването на нови пътища, които да позволят на горските машини да достигнат до района. След това много от разлагащите се дървета бяха събрани и бяха засадени нови.

Избрахме дървета, които са адаптирани към местния климат и които ще могат да издържат на по-нататъшни климатични промени: кедър, лиственица, дугласка ела, акация, липа, ясен и бук.„- Ян Фортунато.

Въпреки това, в зони, където оригиналните дървета не са били много повредени, те решават да ги защитят и да ги поддържат като естествени зони на биоразнообразие.

Създаден е още и пчелин за развитие на популацията на пчелите в гората, за да се подпомогне опрашването на горските и селскостопанските екосистеми, както и да се произвежда мед. С местната ловна асоциация са сключени споразумения за контрол на присъствието на елени. Тези диви животни се хранят с млади растения и затова е важно да се гарантира, че младите дървета имат възможност да растат.

Старият горски път вече е превърнат в маркиран пешеходен маршрут, а в ход е и образователен проект с местните училища.  Ян обяснява: „За да се гарантира дългосрочна промяна, е важно да се повиши осведомеността за ползите от горите и да се демонстрират ценностите на Forêt de Brassac на хората, живеещи в района.

Пилотният проект се изпълнява вече 6 години и от неговото действие се усеща осезаема промяна. Дърветата са добре устроени, което демонстрира способността им да улавят въглерод, а местните жители с удоволствие използват пътеките като туристически маршрути. Сега проектът работи върху научни сравнения за съхранението на въглерод и биоразнообразието, а също така разпространява извършените досега дейности на местно, национално и европейско равнище.

Източници: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/; www.racinesdefrance.com

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР). Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още идеи за агроиновации от Електронна база данни на ЕК с иновативни проекти по програма LIFE на ЕС!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!