Мрежа от знания помага за разпространяването на агролесовъдството в Австрия

Селскостопанските предприятия в цяла Европа все повече проучват агролесовъдството като начин за подобряване на устойчивостта им към нарастващите ефекти от изменението на климата. Също и в Австрия фермерите имат нарастващ интерес към въвеждането на агролесовъдството във фермите. Иновативна Оперативна група по ЕПИ-АГРИ създава мрежа от знания с демонстрационни ферми, за да повиши осведомеността относно предимствата и възможностите на агролесовъдството.

Добре планираните системи за агролесовъдство, интегриращи дървета в земеделски земи, могат да предложат икономически жизнеспособни решения за последиците от изменението на климата, почвата, биоразнообразието, водния баланс и диверсификацията. Въпреки предимствата, агролесовъдството в момента все още е ограничено в Австрия поради сложни разпоредби и липса на примери от партньори. Проект на Оперативна група разработва национална мрежа от фермери и изследователи за насърчаване на обмена на знания. Шест пилотни ферми внедряват системи за агролесовъдство, за да предложат вдъхновяващи примери.

Целите на проекта:

 1. Формиране на мрежа по темата агролесовъдство.
 2. Трансфер на ноу-хау в Австрия със специално внимание на констатациите на международната Фокус група на мрежата ЕПИ-АГРИ „Agroforestry“.
 3. Идентифициране на подходящи агролесовъдни системи за различни местоположения и бизнес ориентации в източна Австрия.
 4. Конкретно планиране и внедряване на агролесовъдни системи в шестте ферми по проекта.
 5. Документиране на стъпките на изпълнение, практическите успехи и препятствия, както и процесите на вземане на решения.
 6. Създаване на информационни материали за целевата група.
 7. Разпространение на резултатите от проекта и темата за агролесовъдството сред фермери, (органични) съветници и други участници в селскостопанския сектор

Дейностите по проекта: 

1. Внедряване на системи за агролесовъдство в 6 пионерски ферми с подкрепата на опитни консултанти от Германия и Швейцария.
2. Съпътстващи проучвания: Проучване на икономическата ефективност в поне 3 ферми. Моделиране на климатичния ефект, проучване на развитието на запасите, изясняване на правната ситуация като основа за обсъждане на бъдещи възможности за финансиране.
3. Разпространение на резултатите: Изготвяне на информационна брошура за мениджърите на ферми, консултативни документи за представяне на интереси, препоръки за действия за бъдещето на агролесовъдството в Австрия, създаване на начална страница за агролесовъдството, организиране на среща.

Партньор по проекта:

 • 6 ферми
 • Консултиране и дизайн Буркхард Кайзер
 • AGRIDEA Швейцария и Цюрихски университет за приложни науки (ZHAW): DI Mareike Jäger
 • Техническо училище Grottenhof/Hardt, Университет за природни ресурси и науки за живота (Институт за органично земеделие и отдел за отглеждане на вино и плодове), Био-Австрия (Долна Австрия), Камара на селското стопанство на Долна Австрия (консултиране на Invekos и лесовъдство).

Координаторът на проекта Тереза Маркут споделя: „Агролесовъдните системи трябва да бъдат добре планирани и управлявани с дългосрочна перспектива. Ето защо е толкова важно за заинтересованите фермери да имат точка за контакт, където да намерят правилните знания и ноу-хау. Нашите шест пилотни ферми покриват широк спектър от агролесовъдство. Имаме земеделска ферма с орехови дървета например, градинарска ферма със стари сортове овощни дървета и ферма с дървета за производство на дървен материал и др. Някои от тези ферми тестват дългосрочната икономическа ефективност и приноса на системите за агролесовъдство за смекчаване на емисиите на парникови газове чрез улавяне на въглерод. Имаме много заинтересовани фермери и нашата мрежа се разраства, така че е важно да запълним пропуските в знанията и да ангажираме всички. Организирахме няколко посещения на пилотни ферми, както и семинари в агролесовъдни стопанства в Австрия и Швейцария. Сега подготвяме брошура за фермерите, насоки за съветниците и нови дейности за обмен на знания.

 

Насърчаване на биоразнообразието и ландшафтен дизайн – класически дървета за жив плет

Ried in der Riedmark, Горна Австрия

Биологичната ферма на семейство Хагер обхваща 45 хектара земя, където се угояват говеда и пуйки:Към уебсайта. Около двора са засадени редици от дървета с ядки, липа, леска, бряст, явор, клен, обикновен дърво, череша, дъб и кестен. Те подобряват ландшафта, имат положителен ефект върху климата и водния баланс и осигуряват сянка и защита за пуйките и говедата.

© P. Meindl/FiBL

Защита от вятър и подобряване на ландшафта – орехи

Windpassing, Долна Австрия

В органичната ферма Weinbub се отглеждат подправки и специални култури на 40 хектара, включително ягоди. Агролесовъдното съоръжение се състои от три реда орехови дървета, от които ще се използват плодовете, а в по-далечно бъдеще и ценната дървесина. Засенчването на ягодовата култура, спирането на вятъра и облагородяването на селскостопанския ландшафт също са грижи на компанията. Редиците са засадени през есента на 2020 г. и се очаква да бъдат разширени през пролетта на 2022 г.

© P. Meindl/FiBL

 

Разделяне на полето и насърчаване на биоразнообразието – планински ясен и дива череша

Бехамберг, Долна Австрия

В биофермата на семейство Цайтлхофер освен класическото земеделие се отглеждат и зеленчуци за директен маркетинг и се угояват прасета. Агролесовъдните редици от дървета имат за цел да увеличат биоразнообразието в ландшафта и да върнат повече дървета обратно в Mostviertel, като в резултат на това се споделят и по-големи площи. В допълнение към целта за производство на ценна дървесина, плодовете на офика и дива череша могат да се използват и за производство на спиртни напитки. © F. Zeitlhofer; © P. Meindl/FiBL

С иновативните примери за агролесовъдство на демо фермите по проекта можете да се запознаете на👉 http://agroforst-oesterreich.at/vorstellung-der-modellbetriebe/

 

Информация за проекта:

 • Наименование: Оперативна група „Agroforst in Österreich“
 • Общ бюджет: 260 888 евро
 • Финансиране: мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 на Австрия
 • Период на изпълнение: 01.10.2019 – 30.09.2022
 • Координатор на проекта: FiBL Austria
 • лице за контакт: Маг. Терезия Маркут и д-р Петер Майндл
 • електронна поща: theresia.markut@fibl.org
 • уебсайт на проекта: https://agroforst-oesterreich.at/

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/; https://agroforst-oesterreich.at/; www.fibl.org; снимки: https://agroforst-oesterreich.at/

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

ВИЖТЕ още идеи за агроиновации от Електронна база данни на ЕК с иновативни проекти по програма LIFE на ЕС!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!