Проектът Hill Sheep Health North е създаден с цел разработване на подход за участие на овцевъди от планински овце в Обединеното кралство за справяне с болестта на хълмовите овце, предизвикваща особена загриженост – инфекция на черния дроб или фасциолоза. Чрез иновативния метод на включване, земеделските стопани участваха в намирането на решения на проблемите, свързани с болестта. На практика бяха приложени и оценени ефективни решения срещу болестта, чрез комбинирането на знанията и експертния опит на земеделските стопани с тези на ветеринарните лекари и специалисти, и използването на подходящи технологии.  

През 2012 г. във Великобритания болестта фасциолоза по планинските овце започва да взема застрашителни размери. Лечението на болестта е все по-трудна, имайки впредвид, че се увеличава честотата на резистентност на едно от основните вещества при борбата с нея, а също и поради по–влажните лета, които водят до увеличаване на смъртността на овцете, свързана със заболяване на черния дроб.

По това време Йоркширското земеделско дружество сформира мрежа „Farmer Scientist Network (FSN)“, обединяваща фермери, учени, ветеринари, които да  намерят нови начини за борба с фасциолозоата. А също и нови пътища, по които науката и технологиите да доведат до устойчиви решения и да подкрепят иновациите в селското стопанство. Особено се набляга на участието на земеделски стопани, имайки предвид техните богати познания за фермата, която управляват, местоположението и географията, практиките на животновъдството и отглеждането и разпространението на болести. Тяхното участие в анализа на проблемите на болестите по животните и проектирането, прилагането и оценката на програмите за контрол на болестите и политиките се разглеждат като много важни и предоставят възможност за обмен на знания.

Така се заражда и иновативният проект Hill Sheep Health North, който комбинира знанията и експертния опит на земеделските стопани с тези на ветеринарните лекари и използването на подходящи технологии. Оперативната група е сформирана с ключови партньори, включваща The Farmer Network (Cumbria and Yorkshire Dales), Royal Veterinary College, Evidence Group, Animal and Plant Health Agency, Farmers Scientist Network и Yorkshire Agricultural Society.

Hill Sheep Health North разчита на това да разбере защо и къде се появява заболяването и именно затова участват както учени и ветеринари, така и фермери. Оперативната група по проекта смята, че този подход би бил особено ценен в традиционните екстензивни системи на земеделие на маргинални земи, които са изправени пред много предизвикателства като терен, климат и болести. 15 земеделски производители от групата на фермерите в Камбрия и 12 фермери в Йоркшир Дейлс активно участваха в проекта.

Трансферът на знания между фермите е безценно … науката и знанията, получени от самите производители са изключително ценни и на тях трябва да се основават нашите управленски практики.

Член на групата фермери в Камбрия / Йоркшир Дейлс.

Цели на проекта са да помогне на фермерите да:

 • определят основните заболявания, които оказват неблагоприятно влияние върху здравето и благосъстоянието на техните овце;
 • разработват методи за събиране на доказателства за проблема с болестта, които включват използването на приложение за мобилен телефон;
 • проектиране и прилагане на практика подходи за оценка и контрол на тези заболявания;
 • разработване на методи за споделяне на придобитите знания и опит с други фермери и заинтересовани страни;

Разработен е и специален филм „Managing Liver Fluke – A farmer led approach“, в който земеделски стопани, ветеринарни лекари и експерти по болести по добитъка докладват констатациите си от тригодишния проект Hill Sheep Health North:

Една от дейностите по проекта Hill Sheep Health North включваха разработване, предоставяне, обучение и след това използване на приложение за мобилен телефон за събиране на данни. То от своя страна може да се използва от земеделските производители, независимо от силата на мобилния сигнал за съхраняване на данни за здравето и лечението на животните. Проектът също така анализира данните, събрани чрез приложението, които бяха преведени от от ключови експерти в полезна информация за фермерите.

Приблизително на всеки шест месеца са провеждани дискусионни срещи в малки групи от фермери, присъствено и по-късно виртуално (Zoom), за да направи възможно съвместното обучение. Допълнителни срещи и семинари, разширяващи областите на интерес, идентифицирани от групите на фермерите пък са привлекли външни специалисти.

Как се обработват получените данни?

Събраните данни включват прогнозни разходи за прилаганите мерки за контрол на заболяването. Това успява да предостави доказателства за всяка подобрена ефективност и икономии на предприетите подходи. Например употребата на лекарства преди и след въвеждането на нови контроли или количеството ресурси, необходими за събиране на животни, са важни елементи от всяко потенциално подобряване на производителността. Тези мерки са важни за предаване на всички постигнати успехи и за демонстриране пред други фермери как може да се подобри производителността.

Една от ключовите цели на проекта е да демонстрира допълнителни ползи за околната среда чрез съвместна работа в общности за постигане на обща цел за подобряване на производството в рамките на агроекологичните схеми.

По време на проекта са проведени и диагностични тестове (включително тест за намаляване на броя на яйцата във фекалиите, тестове за копроантиген и ELISA антитела), предоставени на земеделските производители безплатно, за насърчаване на стратегическото използване на флуцициди.

Някои от идеите, разработени благодарение на работните групи, са решения като:

 • Укрепване на отношенията между планинските овцевъди и техните ветеринари
 • Изпитване на фекалии на възрастни овце за наличие на незрели метили
 • Приемане на нови модели на паша
 • Приложения за мобилни телефони за събиране на данни във фермата

Като цяло проектът е успял да демонстрира как обединяването на овцевъди от цяла Камбрия и Йоркшир  и участието им в различни проекти успява да повиши разбирането им за сложната болест и им е позволило да вземат информирани решения, които са защитили здравето и благосъстоянието на техните овце, намалявайки потенциала за развитие на резистентност към ограничен брой химикали, налични за лечение на чернодробна треска. Това от своя страна е довело до значителни икономии на време, труд и лекарства.

В момента партньорите обсъждат как подходът може да бъде адаптиран за справяне с други ключови болестни проблеми, които са приоритетни за земеделските производители и са от национален интерес, като например противоглистна резистентност, антимикробна резистентност, кърлежи и болести, пренасяни от кърлежи, овча краста, аборт или куцота. Мрежата на фермерите би могла да си сътрудничи с мрежи на фермери от други региони, за да възпроизведе формирането на групи земеделски производители, фокусирани върху приоритетните болестни проблеми, като се основава на уроците, извлечени от първоначалния проект.

Информация за проекта:

 • Проект: Hill Sheep Health North
 • Държава на изпълнение: Великобритания
 • Период на изпълнение: ноември 2017 г. до май 2021 г.
 • Финансиране: от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от следните партньори: Animal and Plant Health Agency (APHA), Evidence Group, Farmer Scientist Network at the Yorkshire Agricultural Society, Royal Veterinary College, The Farmer Network and the University of Liverpool
 • Уебсайт: www.hillsheephealthnorth.co.uk 
 • Уебинар: Managing liver fluke in Hill Sheep – 26th May 2021 – Hill Sheep Health North
 • Видео: New film to tackle liver fluke disease – Hill Sheep Health North
 • Контактно лице: проектен мениджър Holly Jones, Farmer-Scientist Network, Yorkshire Agricultural Society
 • Tel: +44 (0)1423 546 251 Mob: +44 (0)7977 298 902
 • е- mail: hollyj@yas.co.uk

Източници: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/; www.hillsheephealthnorth.co.uk; https://vimeo.com/

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

ВИЖТЕ още идеи за агроиновации от Електронна база данни на ЕК с иновативни проекти по програма LIFE на ЕС!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!