Оперативна група от Уелс, Великобритания разглежда управлението на стадата (основно подобряване на храненето и хигиената), за да намали нуждата от антибиотици в овцефермите по време на агнене (агнилна кампания).

Координаторът на проекта Ема Джоунс споделя „През сезоните на агнене от 2017-2019 г. седемте ферми, участващи в проекта, намалиха употребата на антибиотици по време на агнене средно с 60%. Освен това участващите стопанства отбелязват подобрения в производството и рентабилността, като същевременно поддържат високи стандарти за здраве и хуманно отношение към животните.“

Тази оперативна група функционира от 2017-2019 г. Включените партньори в проекта са  фермери, местни ветеринарни лекари и независим специалист ветеринар по овцете. Всички те работят заедно, за да разработят протоколи, които да послужат по време на агнилната кампания. Протоколите включват управление на храненето на овцете до агнене, за да се гарантира, че агънцата получават достатъчно количество и качество на коластрата и за да се осигури хигиенна среда при раждането им. Тези протоколи позволяват на стопаните да управляват хранителните и хигиенни практики, за да подобрят жизнеността на агънцата, да намалят смъртността, както и да намалят употребата на антибиотици по време на агнене. Една от целите на проекта е да се даде възможност на следващото поколение земеделски производители да приемат алтернативи на употребата на антибиотици, като това ще им помогне да бъдат по-устойчиви.

Глобалната тежест от инфекции (антимикробно резистентни), нараства и представлява сериозна заплаха за здравето на хората и животните. Намаляването на употребата на антимикробни средства в селскостопанския сектор може да осигури по-безопасно и здравословно снабдяване с храни, тъй като има опасения, че храните от животински произход, могат да допринесат за развитието на човешка антибиотична резистентност. Освен това „Възможно е през следващите години да бъдат поставени глобални цели за намаляване на употребата на антибиотици при третирания добитък. Предприемането на мерки за намаляване на употребата на антибиотици сега, ще улесни управлението, когато тези цели бъдат въведени“, обяснява г-жа Джоунс.

В проекта са участвали седем фермери от целия остров Ангълси  (Северозападен Уелс). Ветеринарите и специалистите са посетили всяка ферма преди и по време на агнене (за две последователни години).

Извършени са определен брой анализи и тестове, в това число: анализ на силажа, предвиден за храна на овцете за разплод по време на агненето, гарантиращ, че хранителнителните добавки, предоставяни с фуража ще отговарят на хранителните изисквания на овцете, метаболитно профилиране на бременни овце, тест за абсорбация на коластрата при агнетата, взимане на проба от постелята преди агненето, както и фекална проба от агнетата и проба при смърт на агнета, когато възникнат проблеми. Своевременно са дадени  съвети на фермерите, така че те да могат да направят информиран избор за създаването на план за действие за периода на агнене.

Ема Джоунс посочва: „Предоставените ветеринарни съвети и тестове позволиха на земеделските производители от групата да приемат промени в управлението по време на агненето.Тези промени включват почистване на огражденията между различните групи овце, носенето на ръкавици при подпомагане на агненето и боравенето с болни агнета, както и намаляване на кастрацията и подрязването на опашката, тъй като тези практики могат да увеличат риска от бактериални заболявания, като например заболяване на ставите. През втория сезон на агнене, подобреното управление на здравето и храненето на овцете, наред с подобрената хигиена по време на агнене, значително намалява броя на бактериите във всички стопанства.

В периодите на агнене от 2017-19 г. седемте ферми са използвали средно 59,8 % по-малко антибиотици.“

Един от земеделските производители, Гарет Томас, от семейна ферма споделя, че една от най-простите, но най-ефективните мерки, които той е въвел, е да се осигури достатъчно място за хранене на овцете. „Тестовете на постелята преди и след агнене бяха от жизненоважно значение, за да знаем дали трябва да направим нещо, за да намалим присъствието на определени бактерии, като E.coli“, казва г-н Томас. „Тествайки постелята, ние бихме могли да предприемем действия чрез редовното почистване, дезинфекция.“

Г-н Томас казва, че проектът е позволил на всички стопанства да намалят разходите си на агнилната кампания. „Направихме това без да правим компромиси със здравето и хуманното отношение към животните, тъй като нашите овце са били в най-доброто си състояние преди да започнем агнене и успяхме да съсредоточим разходите си върху областите, където това е най-необходимо“, казва той.

Цели на проекта

  • Насърчаване на отговорната употреба на антибиотици за да се запази ефективността им и за контрол на разходите.
  • Увеличаване на доверието на фермерите във формулирането на хранителни продукти, намаляване на профилактичната употреба на антибиотици по време на агнене, като същевременно с това се поддържа и подобрява здравето и благосъстоянието на животните.
  • Подобряване на храненето и управленските практики с цел подобряване на жизнеността, намаляване на смъртността и намаляване на инвестициите в довършителни работи.
  • Даване на възможност на следващото поколение фермери да приемат алтернативи на употребата на антибиотици, помагайки им да станат по-устойчиви.

Информация за проекта

Проектът на иновативната оперативна група е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, изпълнен е в периода 2017 г. – 2018 г. и е общ бюджет от 46 988 евро.

Повече информация вижте във видеоклипа 👇

Източник: https://ec.europa.eu; youtube; https://businesswales.gov.wales/farmingconnect

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР). Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!