Оперативна група (ОГ) Biogemüse (Био зеленчуци) в Северен Хесен (Германия) установява нарастващо търсене на пресни биологични зеленчуци, но и липса на налична местна продукция. В същото време населението в селските райони намалява постоянно и има малък брой работни места, които засягат по -специално уязвимите групи. Това поражда идеята за реализиране на проект за създаване на работни места за хора с увреждания в рамките на регионалната верига за биологично отглеждани зеленчуци.

През последните 40 години търсенето на зеленчуци в Германия се увеличава до степен, в която търсенето надвишава предлагането и води до недостиг.“, казва Тим Трайс от Ruhlengut (партньор по проекта). „В Северен Хесен този въпрос беше особено значителен, местните доставчици все още не бяха навлезли на пазара за пресни биологични зеленчуци поради различни трудности по отношение на климата, наличието на сезонни работници, начините на отглеждане и преработка и маркетинговите структури.

В същото време, Северен Хесен страда от намаляване на броя на населението и липса на местни работни места. Hephata Diakonie (сдружение с нестопанска цел), предоставящо подкрепа и професионално обучение на уязвими групи, се бори да намери работа за хората, участващи в тяхната организация. Hephata Diakonie търси интересна и подходяща работа за хората с увреждания, които посещават професионалните работилници, които организира сдружението.

Така те се обединяват с Treis Agrarkonzept (ферма в северен Хасен), 3 земеделски компании и био- преработвателна фирма, за да създадат Оперативна група (ОГ), която да намери решение и на двата местни проблема; създаване на регионална верига на стойността и създаване на работни места в сектора на търговията на дребно с хранителни стоки и пресни местни зеленчуци, добавяйки стойност за селскостопанските предприятия в района.

Зеленчуците обикновено се отглеждат в разсадници, но този тип инфраструктура не е много достъпна в Северен Хесен, така че един от иновативните аспекти на този проект беше, че предложихме да интегрираме отглеждането на тези зеленчуци чрез сеитбообращението.“ – Джудит Трейс от Treis Agrarkonzept.

Проектът има за цел да внедри различни иновативни концепции в производствената верига и да ги подобри според тяхната пригодност и осъществимост на практика. Това включва разработване на консултативен модул за земеделските производители, отглеждане на адаптирани видове, специфично обучение и създаване на работни места за хора с увреждания.

Тестваните в трите ферми участващи в партньорството зеленчуци са салати, тиква и копър, всички подходящи за климата в региона. Особеното предизвикателство е да се преодолеят бариерите, свързани с краткия срок на годност на тези продукти и по -специално по отношение на тяхното отглеждане в сеитбообращението.

За да започнат проекта, партньорите определят изискванията за отглеждане, преработка и маркетинг на зеленчуците. Те разбработват и практическите изпитания за отглеждане и тестовете за обработка. В продължение на 2 години тези практически тестове са внедрени и оценени. Проектът завършва с фаза на оптимизиране на резултатите и разглеждане на маркетингови елементи.

„Като Оперативна група, ние бяхме много фокусирани върху„ партньорското обучение“ като форма на учене от и с колеги в практическата област, напр. чрез посещения и взаимни съвети. В допълнение, общата стратегия за „учене чрез правене“ беше приложена при изпълнението на съдържанието на проекта и допълнена с професионален технически принос от асоциирани партньори. „– Джудит Трейс. Разработените решения бяха подобрени чрез силна комуникация между всички връзки в рамките на веригата на стойността, спомагайки за намаляване на празнината между потребители и фермери и действайки като двигател за създаване на устойчива селскостопанска система.

Чрез проекта са създадени 8 работни места за хора с увреждания. Работата по преработката на зеленчуци е популярна работа, защото се възприема като смислена и резултатите от работата се виждат веднага.Тиквите се съхраняват в работилницата за хора с увреждания и са винаги прясно приготвени след поръчка от търговеци на храни. Освен това зеленчуците се обработват предварително за големи кухни, за да могат готвачите да приготвят ястията по-бързо. Веригите на стойността, тествани по време на проекта, сега продължават независимо. 

Методите, разработени чрез този проект, биха могли да бъдат полезни и за бъдещото производство на други култури. Оперативната група Biogemüse работи с други оперативни групи в Германия за споделяне на идеи. Освен това, ОГ участва в международни събития, включително в състояла се през 2018 г. среща на фокус групата на ЕПИ- АГРИ „Нехимично управление на плевелите в системите за отглеждане на селскостопански култури“ и през 2019 г. в „NetworX- Inspiring Rural Europe“ на Европейската мрежа за развитие на селските райони.

 

 

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/
Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР). Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

ВИЖТЕ още идеи за агроиновации от Електронна база данни на ЕК с иновативни проекти по програма LIFE на ЕС!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!