Индустриалните култури често са многофункционални култури и имат голямото предимство, че могат да се отглеждат на земя, която може да се счита за твърде непродуктивна за храна поради повишените нива на вредни елементи. Освен това, индустриалните култури могат да осигурят ресурси за продукти с висока добавена стойност и биоенергия и следователно могат да увеличат доходите на фермерите.

Изследователят Ефи Алексопулу и полският фермер Матеуш Часноча споделят своя опит.

Използване на маргинални земи и установяване на вериги за доставка

Изследователят Ефи Алексопулу участва в проекта MAGIC, финансиран чрез програмата „Хоризонт 2020“. Този проект иска да улесни фермерите да започнат да отглеждат индустриални култури. Поради това те са разработили база данни за съществуващите ресурсно ефективни индустриални култури с информация за техните агрономически характеристики, изисквания към суровините, производителност и качествени характеристики за приложения за крайна употреба. Достъпът до информация за културите и техниките за отглеждане е важен, но също така е важен и достъпът до знания за пазарните нужди и добре функционираща верига на доставки.

Ефи: „Освен техническата информация за културите, важно е фермерите да разберат пазарната нужда от индустриалните култури, които искат да започнат да отглеждат. Ако има пазарна нужда от определена култура, веригата на доставки е втората необходима стъпка. Повечето индустриални култури се отглеждат в по-малки площи в сравнение с конвенционалните земеделски култури. Следователно техните вериги за доставки не са добре установени, като например от фермата до фабриката, което може да доведе до проблеми при прибирането на реколтата, транспортирането, предварителната обработка и др. Обединяването на всички съответни участници във веригата на доставки е ключово. Това може да включва фермери, съветници, учени, фермерски съюзи, фермерски кооперации и промишленост. В това отношение Оперативните групи на EПИ-АГРИ и европейските проекти като тематични мрежи по програма „Хоризонт“ (като Panacea) могат да предоставят необходимата помощ на земеделските производители както за отглеждането на индустриалната култура, така и за изграждането на силна верига за доставки.“

Сено за индустриални цели

Полският фермер Матеуш Часноча работи в семейната си ферма в региона Żuławy Wiślane в Северна Полша, обхващаща 720 хa земя. Те изнасят сено в Европейския съюз за производство на хартия, за консумация от животни и енергия. При създаването на верига за доставки Матеуш използва мрежата си от контакти, за да идентифицира потенциалните купувачи. Матеуш: „Говорих с няколко души в моята мрежа и ги помолих за препоръки на техните колеги. Можете да получите достъп до пазарите чрез изграждане на взаимоотношения с вашите клиенти. Причината, поради която не се впускаме в по-екзотични технически култури е, че пазарите и веригите за доставка не съществуват тук в Полша. Но аз съм убеден, че веднага след като има търсене на определена култура, ще последва и веригата на доставки!“

Опитът на Матеуш с индустриалните култури е добър

Матеуш: „Първо, тези култури биха могли да предложат по-висока печалба на хектар, отколкото другите култури в маргиналните райони. Разходите за отглеждането понякога могат да бъдат по-ниски, отколкото при хранителните или фуражните култури. Следователно, това предлага интересна икономическа възможност за фермера. И накрая, не можем да забравим ползите за околната среда от индустриалните култури, включително потенциала да разнообразим сеитбооборота ви, да се подобри здравето на почвата или да се намали ерозията. Така че с индустриалните култури можете да генерирате приходи и едновременно да подобрите здравето на почвата си.“

Информация за проекта

 • Проект по програма „ХОРИЗОНТ 2020“ MAGIC – Marginal Lands for Growing Industrial Crops
 • Efi Alexopoulou – изследовател
 • е-mail: ealex@cres.gr
 • website: https://magic-h2020.eu/
 • Mateusz Ciasnocha – фермер
 • е-mail: mciasnocha@wp.pl

Други европейски проекти свързани с индустриални култури

Проекти по „ХОРИЗОНТ 2020“

 • ·GRACE изследва потенциала на нехранителните промишлени култури мискантус и коноп като източник на биомаса за биоикономиката;
 • PANACEA Network има за цел разпространението на примери за готови за прилагане в практиката нехранителни култури. Те също така имат за цел да подобрят сътрудничеството между научните изследвания, промишлеността и земеделската общност, за да увеличат приноса на нехранителните култури в Eвропейската стратегия за биоикономика;
 • MAGIC, industrial crops grown on marginal land;
 • Crop diversification and low-input farming across Europe: from practitioners engagement and ecosystems services to increased revenues and chain organisation- Диверсификация на културите и пестеливо земеделие в Европа: от ангажиране на практикуващи и екосистемни услуги към увеличени доходи и организация на веригите;
 • DiverIMPACTS – диверсификация чрез ротация, междинни култура, множество култури, насърчавана с участниците и веригите за създаване на стойност към устойчивост;
 • EcoStack: Подреждане на екосистемни услуги: механизми и взаимодействия за оптимална защита на културите, подобряване на опрашването и производителността;
 • Pro-Enrich: Разработване на нови функционални протеини и биоактивни съставки от странични потоци от рапица, маслини, домати и цитрусови плодове;
 • Turn agrarian woody residues into valuable biomass : Превръщане на аграрните дървесни остатъци в ценна биомаса.

Оперативни групи по ЕПИ-АГРИ

 

Други проекти

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!