Проектът за инкубатор за млечни овце и кози на Proud Farm е иновативен бизнес модел, който позволява на младите хора да влязат в сектора на биологичното млечно овцевъдство и козевъдство с най-ниска инвестиция и минимален риск, чрез програма за висока производителност и висока рентабилност, която осигурява подходящата подкрепа за устойчиво управление в отглеждането на млечни овце и кози.

Младите хора, които искат да създадат собствена ферма за овце или кози в Гърция, са изправени пред големи инвестиции и икономическа несигурност. За да насърчи младите фермери и новите участници да предприемат стъпката в млекопроизводството, гръцкият иновативен проект Proud Farm /Гордата ферма/ ще ги подкрепи с персонализирани управленски съвети, непрекъснато обучение и начини за минимизиране на риска, включително използването на земеделска инфраструктура.

Координаторът на гордата ферма Николаос Колцидас обяснява: „Новите участници трябва да инвестират време, пари и усилия в подготовката на обора, закупуването на оборудване и животни, осигуряването на фураж и настройване на производството и продажбите. Може да отнеме повече от две години и над 200 000 евро, преди тези инвестиции да бъдат възнаградени с доход. “

Проектът създава пет напълно оборудвани млечни ферми с капацитет от 100 животни всяка. „Този брой може да осигури основен земеделски доход, може да се държи от един човек и може да даде възможност на фермерите да отглеждат бързо стадото си“, казва Николаос. Новите фермери, които участват, ще могат да използват фермерската инфраструктура в продължение на три години. От тях се иска само да инвестират в собственото си стадо; проектът ще осигурява  фуражи и услуги за поддръжка.

Оборите ще бъдат проектирани със система, която оптимизира условията за животните. Ще разработим мобилно приложение, което дава на нашите фермери информация за всички стандартни оперативни процедури, като ги подкрепя във всяка стъпка, която предприемат във фермата. Те ще получават ежедневна информация за стадата си и доходите си спрямо разходите за фураж. За да ги подготвим изцяло, ще им предоставим пълна образователна програма, обхващаща здравето на животните, храненето, производството и финансовото управление на млечната ферма. “

Тези три години ще позволят на фермерите да станат продуктивни и да започнат да подготвят свой собствен обор с тяхното продуктивно стадо и с повече знания. „Надяваме се, че това ще помогне да се избегнат бюрократични забавяния, да се намалят разходите и да се гарантира финансовата стабилност на тази местна екосистема. Интересът е наистина голям. За младите хора, които завършват училище и други, които напускат въглищните мини в нашия регион, фермерската кариера може да бъде привлекателна възможност. Надяваме се да им осигурим устойчив вариант за бъдещето. “

Информация за проекта:

  • Координатор на проекта: Николаос Колдцидас ; e-mail: n.koltsidas@farmahellas.gr
  • уебсайт на проекта: www.proudfarm.gr

Още вдъхновяващи иновативни идеи и добри практики от цяла Европа можете да откриете в седмото годишно списание на ЕПИ-АГРИ: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en; www.proudfarm.gr

ПРСР 2014-2020 подпомага иновативните проекти на оперативните групи по ЕПИ-АГРИ

ПРСР 2014-2020 предоставя подкрепа на иновативни проекти, изпълнявани от оперативните групи, сформирани за изпълнение целите на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска продуктивност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ) чрез подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“.

До 15 януари 2021 г. е отворен прием по подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020 за агроиновации на оперативни групи по ЕПИ

Пълният пакет документи по отворената процедура на подмярка 16.1  (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) можете да откриете на: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!