DistriKempen, група от петима земеделски производители от региона Кемпен (Белгия) търсят начини да се справят с транспортирането на своите свежи продукти до клиентите в региона. През 2013 г. те намират перфектните хора: Дориен Горис и брат й Геерт. Дориен: Подпомогнати от Фламандския център за подкрепа на иновациите в селското стопанство и развитието на селските райони (Innovatiesteunpunt), ние основахме независима транспортна компания, наречена Distrego, за да помогнем на земеделските производители с техния транспорт. Но правим повече, освобождаваме ги и от документалната работа, която обикновено съпътства дистрибуцията, като изпращане на ценоразписи, приемане на поръчки, фактуриране.“ Центърът за подкрепа на иновациите помогна за обединяването на DistriKempen и Distrego, показвайки ползите, разработвайки опростена, ефективна и нискобюджетна ИКТ платформа.

Предизвикателства на логистиката и дистрибуцията за малки производители

Земеделските производители на DistriKempen продават продуктите си директно на потребителите. Те са примери за „къси вериги на доставки“. Терминът обхваща редица директни продажби: продажба във фермата, на фермерски пазари, чрез интернет и др. Късите вериги за доставка се характеризират с личен контакт между фермера и клиента, както и други ценности, като храната да е прясна и местно произведена. За малките производители транспортната логистика може да бъде сложна и скъпа.

Спестяване на пари и намаляване на отпадъците

„Сътрудничеството беше ключът към спестяването на пари и намаляването на отпадъците“, казва Патрик Пасганг от Innovatiesteunpunt. Distrikempen и Distrego заедно представляват логистична платформа, в която фермерите от региона сключват споразумение за сътрудничество за устойчиво обвързване на своите логистични потоци. По структуриран начин всички поръчки се консолидират, изпращат се до отделните фирми, подготвени, събирани, качени и доставени до крайния клиент в региона чрез така наречената „Кръгова концепция“. Консолидират се и административните и финансовите потоци на участващите земеделски производители. Системата работи устойчиво, тъй като както събирането, така и доставката се обработват в един и същи кръг, като по този начин се намаляват километрите, запасите и рисковете. Разхищаването на храна чрез разпространение се свежда до почти нищо. Цялата работа се управлява от Distrego, който е независим печеливш дистрибутор, работещ изключително за тях с фиксиран процент на разходите.

Споделяне на стойности

Според Патрик е изключително важно превозвачът да споделя ценностите и да действа като посланик на цялостното партньорство. Дориен „Управлявам и администрирам, докато брат ми се грижи за транспорта. За администрацията разработихме персонализирана компютърна програма, която ни подкрепя в ежедневните ни операции. Използваме хладилен микробус, за да поддържаме продуктите свежи и да ги доставяме в правилното състояние на нашите клиенти. Не работим със запаси; нашият микробус е наш склад. Ние наистина сме връзката между фермерите и клиентите. Тъй като самите ние израснахме в млечна ферма, имаме добро разбиране за това, какво е важно за нашите фермери. Ние създадохме много добър екип! ”

Сътрудничеството като ключ към растежа

Създаването на инициативата Distrikempen и Distrego изисква сътрудничество между фермерите, но и помощ отвън. Патрик: „Освен ролята на нашия център, ние си сътрудничихме добре с RURANT, който подкрепя регионалното занаятчийство и предприемачество. В Coopburo има специалисти в кооперативните модели и те помогнаха с правните въпроси. „VIL е организация, която е специализирана в логистични проблеми. „Те направиха проучване на индивидуалната логистична пътека от всеки земеделски стопанин, като им показаха колко километра са изминали, колко неикономично са работили, как са се пресичали взаимно в един и същ регион и колко време отнема това за всички тях. Това проучване беше истинско отваряне на очите за повечето от тях.“ Първоначалната група от петима земеделски производители, вариращи от производство на козе сирене до ябълки и круши, беше успешно разширена с други седем фермери с много различни продукти. Броят на клиентите и средният разход от клиентите се повишиха значително през втората година. Освен този растеж, овощарят Гюнтер Роес потвърждава ползата за него „За земеделските производители транспортът не е първият приоритет. По-скоро прекарвам времето си в основния си бизнес. Работата в сътрудничество прави всички по-силни.Едно плюс едно тогава е три.“

Повече информация за модела на сътрудничеството: www.distrikempen.be. Прочетете още вдъхновяващи идеи в брошурата ЕПИ-АГРИ: EIP-AGRI Brochure Innovation in short food supply chains: English version

Повече за иновативното управление на късите вериги за доставки на храни можете да научите от доклада (report и factsheet ) на експертната фокус група към ЕПИ-АГРИ: EIP-AGRI Focus Group on Innovative Short Food Supply Chains management.

ПРСР 2014-2020 подкрепя къси вериги на доставки и местни пазари чрез подмярка 16.4, която тръгва в началото на юни 2020

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 работи за стимулиране на иновациите в късите вериги за доставка на храни и местни пазари чрез подкрепа по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“. По-рано този месец зам-мин. Лозана Василева съобщи, че в началото на месец юни ще стартира приемът на проектни предложения по подмярка 16.4. Приемът ще е с продължителност от 2 месеца, а кандидатстването през ИСУН. Общият бюджет по процедурата ще бъде 8 млн. евро, като 391 160 лв. е максималният размер на безвъзмедната финансова подкрепа (БФП) за проект, 15 000 лв. е минималният размер на БФП за един проек, а процент на съфинансиране е 50 % от общите допустими разход.

 

До 1 юни е общественото обсъждане по проект на насоки по подмярка 16.4 на ПРСР 2014-2020

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture; www.distrikempen.be; МЗХГ; снимки: EUAgri

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!