Френски фермери, пчелари и студенти обединяват усилия за насърчаване на биологичното разнообразие в проекта Biodiversité

През последните три години фермери, пчелари и студенти работят заедно в проекта Biodiversité във френския регион Нормандия, за да проучат потенциала за увеличаване на биологичното разнообразие на земеделските площи, чрез засаждане на ивици с цъфтящи медоносни растения.

 

ЦЕЛТА на проекта

Повишаването на присъствието на опрашители и други полезни насекоми – това е целта на нашия проект. Искаме да постигнем това, като променим управлението на ландшафта в нашата обработваема земя. Тези промени включват например цъфтящи ивици, покривни култури и жив плет на границите със земеделските парцели “, казва Одри Хълмел, ръководител на проекта на GIEE Biodiversité.

 

ИДЕЯТА за проекта

Идеята за този проект стартира, когато местен фермер чува за пчелар, който е имал проблеми с намирането на фермери с парцели от маслодайна рапица и слънчоглед, за да нахрани своите 300 кошера. Той решил да помоли пчеларя да постави кошерите си до неговите обработваеми ниви. Освен това той засажда и първите си ивици с цъфтящи растения. Като член на селскостопанската мрежа Ecophyto, той помолил ръководителя на проекта да извърши проучване за пчелната дейност. Резултатите от проучването показали, че тези ивици с цъфтящи растения, не само служат на опрашителите, но и на фермера.

Одри: „Ивици с цъфтящи медоносни растения са лесни за поддръжка. Освен това те привличат опрашители, заради цветовете, но и други насекоми като бръмбари и мухи. Тези насекоми ядат охлюви и листни въшки, което означава, че са необходими по-малко пестициди при третиране на земята, цветните ивици също могат да помогнат за предотвратяване на ерозията. Роди се идеята да се сформира проектна група за насърчаване на биологичното разнообразие. С този проект се ангажирахме да оценим ползите от този тип управление чрез проучвания и наблюдения. “

ГРУПАТА

Групата се ръководи от кооперация Agrial и 8 от нейните членове фермери. Участва и пчеларският съюз ACN, обединяващ повече от 500 пчеларя. Учениците от висшето училище по селско стопанство  Le Robillard изучават опрашителите и полезните насекоми по ивиците с цъфтящи растения в полетата.

РЕЗУЛТАТИТЕ от проекта

След три години проектът постига интересни резултати. Първо, има пълна промяна в начина на управление на вредителите. Например вече не е необходимо да се използват инсектициди срещу поленовите бръмбари. Освен това фермерите вече знаят по-добре как да увеличат популацията на полезни насекоми, като орат възможно най-малко и ограничават употребата на хербициди. „Що се отнася до цветните ленти, ние открихме подобрени техники за управление и по-добър избор на медоносни растения за пчелите и другите опрашители. Първо използвахме само калифорнийски див зюмбюл, еспарзета и елда, сега сме добавили пурпурна детелина, персийска детелина, сладка детелина, пореч и посевна глушина. „
Сега фермерите и пчеларите  разбират проблемите и целите си, което води до по-добро и по-ефективно партньорство. В бъдеще обаче са необходими повече изследвания върху биологичното разнообразие, тъй като благоприятните ефекти от промените в управлението на ландшафта и културите могат да станат очевидни едва след 5 или повече години. „След няколко години може да проведем повече изследвания върху живите плетове. Живите плетове са тясно свързани с ивиците с цъфтящи растения и следователно са важни за биологичното разнообразие “, заключава Одри.

Повече информация за проекта вижте във видеоклипа AGRI challenge – Increasing biodiversity in agricultural landscapes

Информация за проекта

  • Ръководител на проекта г-жа Одри Хълмел
  • email: a.hulmel@agrial.com
  • Уебсайт (FR): http://www.giee.fr

Източник: https://ec.europa.eu/; https://www.youtube.com

ПРСР 2014-2020 подпомага иновативните проекти на оперативните групи по ЕПИ-АГРИ

ПРСР 2014-2020 предоставя подкрепа на иновативни проекти, изпълнявани от оперативните групи, сформирани за изпълнение целите на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска продуктивност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ) чрез подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“. До 15 януари 2021 г. е отворен прием по подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020 за агроиновации на оперативни групи по ЕПИ

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!