Проектът SmartLand в Южен Тирол, Северна Италия, има за цел да повиши ефективността на използването на водата в селското стопанство чрез изграждане на мрежа между фермери, изследователски съоръжения и IoT- предприемачи (IoT – Internet of Things, в превод интернет на нещата). Целта е да се оптимизират напоителни практики чрез мрежа от почвени сензори, които постоянно измерват наличността на вода за растенията, като се адресира проблема с намаляващите водни ресурси в рамките на сценария на изменението на климата.

Не става дума само за това как дефинираме устойчивите земеделски практики днес; става дума за това как си представяме селското стопанство в бъдеще”, каза един от изследователите от работната група SmartLand. В регион, където почти половината от водните ресурси се използват за напояване и защита от замръзване, изследователите сега се занимават с въпроса за по-устойчиви напоителни практики. Всъщност концепцията за прецизно напояване е ключов елемент за модерното и устойчиво градинарство. Следователно целта е да се създадат подходящи технически инструменти и насоки за фермерите.

За да се постигне тази цел, трима партньори по проекта обединиха усилията си и положиха основата на проекта SmartLand през 2019 г. Изследователският център Laimburg предостави научни и технически познания за тестване, компанията ALPERIA, основният доставчик на енергия в региона, допринесе за технологичното развитие на сензорите и Südtiroler Beratungsring (SBR), регионалната служба за овощарство и лозарство допринесе чрез разработване на уебсайт и приложение за смартфони и предоставяне на технически съвети на фермерите.

Като първа стъпка бяха инсталирани 120 тензиометра в основните райони за отглеждане на ябълки в региона за измерване на водния потенциал на почвата. Тези измервателни станции изпращат събраните стойности чрез безжични комуникационни модули с ниска мощност (“LORA”) до портали, които получават данните и ги препращат към интернет. След това събраните данни се визуализират на графика в приложението, проектирано от SBR. По този начин фермерите могат да споделят своя опит със сензорни данни, което позволява по-добро разбиране на състоянието на водата в овощните градини. Приложението е много лесно за използване. Основните функции са активиране на тензиометрите на полето и графично изобразяване на измерените стойности на водния потенциал на почвата.

Чрез оптимизиране на производството и минимизиране на загубата на ресурси през вегетационния сезон могат да се поддържат същите нива на качество и добив на плодове, като по този начин се подобрява устойчивостта на земеделието от екологична, икономическа и социална гледна точка.

След две години тестване на терен, повечето от фермерите казаха, че виждат потенциалната стойност на новата технология и са готови да инсталират повече сензори, като включват и своите съседи и други колеги. Един от участващите фермери заяви: „Благодарение на тензиометрите мога да планирам напояването според нуждите на растенията от вода и да пестя вода и енергия. Това ми позволява да работя по по-устойчив начин, без да компрометирам качеството на ябълките.“ След тази положителна обратна връзка, екипът на SmartLand вече е ангажиран с разработването на по-широка гама от сензори. Крайната цел ще бъде да предложи постоянен и изчерпателен поглед върху условията на отглеждане и физиологичния статус на растенията.

С тази първа стъпка участващите фермери вече могат да преминат от традиционно водоснабдяване към интелигентно напояване, с осезаеми ползи както за икономиката на фермата, така и за околната среда. За да се разшири още повече системата в полза на фермерите, в близко бъдеще се планира разработването на блокове за управление на поливните клапани и модули за влажност на почвата за лозарството.

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР). Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още идеи за агроиновации от Електронна база данни на ЕК с иновативни проекти по програма LIFE на ЕС!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!