Оскъдните и скъпи ресурси (особено фосфат) в контекста на устойчивата икономика изискват нови концепции в храненето на растенията. Микоризните почвени добавки подобряват значително почвения живот, наличността на хранителни вещества и толерантността към суша, като по този начин имат положителен ефект върху развитието и здравето на растенията. Използването на наличните машини и тяхното адаптиране към процеса на прилагането гарантира оптимална микоризация на селскостопанските култури при възможно най-ниски разходи.

Иновативнината оперативна група от Северна Германия прави полеви изпитвания на царевица, соя и картофи. Основен приоритет е практическият подход: технологията за прилагане на микориза трябва да бъде ефективно и лесно интегрирана в селскостопански операции.

Микоризата като зелена алтернатива за минерални торове

Микоризните гъбички може да бъде полезен био стимулант за селското стопанство. Те могат  да допринесат за по-доброто качество и по-високите добиви на култури с по-малко торове, тъй като могат да помогнат на растителните корени да поемат хранителни вещества като азот (N), калий (K) и фосфор (P) от много по-голям почвен обем. Tова също така  може да спомогне за предотвратяване на излужването (измиването) на хранителни вещества от почвата в подземните води.

В Северна Германия оперативната група AMF AGRI* изследва как микоризата може да се прилага ефективно и лесно. В групата участват Институтът по растениевъдство (Institut für Pflanzenkultur), който ръководи проекта, другите партньори в проекта са Лайбниц- Институт за отглеждане на зеленчуци и декоративни растения (Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren) и земеделски производители на конвенционални и органични култури.

Участващите в проекта земеделски производители са важна предпоставка за успеха на сътрудничеството

Институтът работи за развитието и обмена на знания със земеделските производители, които същевременно управляват и собствените си ферми. Участващите в проекта земеделски производители са важна предпоставка за успеха на сътрудничеството. Предварителните тестове по време на два вегетационни сезона са с обещаващи първоначални резултати за: добив на зърно при царевицата (органична) и добив на картофи (конвенционален) при намалени норми на минерално торене с P и N.

Д-р Каролин Шнайдер, която координира проекта, казва: „Нашата Оперативна група имаше за цел да подкрепи ефективното и спестяващо ресурси управление на хранителни вещества. Тествахме на полето автоматизирано и таргетирано приложение на Микориза, за да помогнем на културите да извлекат хранителни вещества и да растат. Открихме също, че микро-разпръсквачите са полезни при внасянето на Микоризата, тъй като те могат да доставят микоризния инокулант директно в реда със семенната. Този инокулант е много фин прах, който трябва да се комбинира с носещ материал при внасянето в полето. „

„Искахме да тестваме употребата на микоризата в конвенционална и органична система през 2 вегетационни сезона. Двама земеделски производители си сътрудничиха с нас за тестване при отглежданите от тях култури, Майкъл Кордс със 155 ха соя и царевица в биологичното си стопанство и Бернд Труман със 350 ха конвенционално отглеждани картофи. Микоризата се инокулира в гранулат, подходящ за микроразпръсквачи. Земеделските стопани извършваха подготовка, сеитба, отглеждане и прибиране на реколтата. Техният опит и знания за микроразпръсквачите се оказа много ценен при разработването на ефективен метод за приложение за микориза.“,  допълва тя.

Проектът намира някои отговори, водещи до по-интересни изследователски въпроси

Проектът даде полезна практическа информация. Д-р Шнайдер: „Основният резултат от тази оперативна група беше, че микоризата има положителен ефект върху добива и биомасата на соята и царевицата за биологично земеделие.  За съжаление обаче се оказа, че при картофопроизводителя Труман не са постигнатил добри резултати с микоризата. Не знаем точно защо, тъй като без подробно проучване, може да има много различни причини. В края на проекта стигнахме до заключението, че трябва да направим повече тестове, за да изследваме причините за различните резултати от третирането с микориза.“

„Някои въпроси относно прецизното приложение на микоризата обаче останаха без отговор. Затова през февруари 2019 г. създадохме проекта за оперативна група Precision-AMF*, който ще проучи специфичното за района приложение на Микориза с помощта на прецизна технология. През 2020 г. институтът стартира и последващия проект на oперативна група Bioseed*. Тя изследва ефективността на обработването на семена с микориза. Това би могло да спести време на земеделските производители, тъй като би означавало, че няма да е необходимо отделно да внасят микоризата. Прилагането на микориза върху културите може да бъде обещаващ начин за земеделските стопани да произвеждат повече с по-малко, но все още има много практически въпроси, на които трябва да се отговори ”, казва в заключение д- р Шнайдер.

Проектът е изпълнен в периода 2016 – 2019 г.

👉63 Оперативни групи, работещи в областта на биологичното земеделие са достъпни в базата данни на ЕПИ-АГРИ (актуално към 03/06/2020 г.).

👉Юнският бюлетин на ЕПИ-АГРИ се фокусира върху биологичното земеделие и в него можете да откриете полезна информация за други оперативни групи от ЕС, възможности за подпомагане, предстоящи събития, за дейността на ЕПИ-АГРИ по темата за органичното земеделие и пр.

👉Друга полезна информация за иновациите в биологичното земеделие можете да откриете в брошурата на ЕПИ-АГРИ „Organic is operational“

Информация и контакт за посочените в публикацията проекти на оперативни групи можете да намерите в сайта на ръководителя на проекта: https://pflanzenkultur.de

  • *„Зелен мост към регенеративно адаптирано за климата земеделие: биотизиране на семена за управление на хранителни вещества, натрупване на хумус и свързване на CO2 в царевицата (BioSeed)“- EIP AGRI (2020-2023)
  • *„Приложение на микоризирани почвени добавки, базирани на нужди, за да се увеличи стабилността на добива в полето с помощта на технологии за картографиране на почвата с висока разделителна способност (Precision-AMF)“-  EIP AGRI (2019-2022)
  • *„Технология на процеса за устойчиво използване на микоризирани почвени добавки в областта на соята, царевицата и картофите (AMF-AGRI)“- EIP AGRI (2016-2019)

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture; https://pflanzenkultur.de

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР).
Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

Вижте още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!