Европейската комисия (ЕК) постави на 5 ноември 2020 г. начало на обществената консултация върху пътната карта* („Roadmap”)  заНова стратегия на почвите – здрава почва за здравословен живот“.

Новата стратегията на ЕС за Биологичното разнообразие до 2030 г. обяви актуализацията на тематичната стратегия на ЕС за почвите от 2006 г. за справяне с деградацията на почвите и земите по всеобхватен начин и за подпомагане на постигането на неутралност по отношение на деградацията на почвите до 2030 г., намаляване на ерозията и увеличаването на почвените органични вещества. Необходим е и значителен напредък при идентифициране на замърсени места, възстановяване на деградирали почви, определяне на условията за доброто им екологично състояние и подобряване на мониторинга на качеството на почвата.

Комисията пояснява, че целите на обществената консултация са:

  • да се защити на плодородието на почвата
  • да се намали на ерозията и запечатването на почвите
  • да се увеличи органичното вещество в почвите
  • да се идентифицират замърсени терени
  • да се възстановят деградиралите почви
  • да се определи какво представлява „добро екологично състояние“ за почвите

В пътната карта се посочва, че  „Европейската агенция за околна среда заключи, че липсата на цялостна и съгласувана политическа рамка за защита на земята и почвата е ключов пропуск, който намалява ефективността на съществуващите стимули и мерки и може да ограничи способността на Европа да постига бъдещи цели.“

Пътната карта е отворена за предоставяне на обратна връзка за период от 5 седмици. Всички заинтересовани страни, които имат мнения и предложения във връзка с пътната карта за оценка, могат да ги изпратят онлайн до 10 декември 2020г.  (полунощ брюкселско време).

👉 Портал на инициативата👉 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12634-New-EU-Soil-Strategy-healthy-soil-for-a-healthy-life

 

Източник: https://ec.europa.eu

*ЕК използва пътна карта за определяне на обхвата на: 👉основен нов закон или политика; 👉оценка на съществуващ закон или политика; 👉проверка на годността на пакет от свързани съществуващи закони и / или политики. Пътните карти описват проблема, който трябва да бъде решен, и целите, които трябва да бъдат постигнати, обясняват защо са необходими действия на ЕС, очертават вариантите на политиката и описват основните характеристики на стратегията за консултации.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!