До 12 април тече обществена консултация на ЕК относно устойчивата употреба на пестициди /Актуализирани правила на ЕС/ . Тези правила на ЕС имат за цел да защитят човешкото здраве и околната среда от възможните рискове и въздействия на пестицидите.

Правилата насърчават намаляването на пестицидите чрез:

  1. интегрирано управление на вредителите;
  2. алтернативи на химическите пестициди.

Тази инициатива на ЕК прави преглед до каква степен са постигнати тези цели и варианти за по-нататъшно намаляване на употребата на пестициди, за да спомогнат за постигане на целите на Стратегията „От фермата до трапезата“ на ЕК и Европейската зелена сделка.

До 12 април 2021 г. (полунощ брюкселско време) можете да участвате в допитването  чрез попълване на анкетата в сайта на инициативата 👉 https://ec.europa.eu…

 

Целева аудитория на допитването

Европейската комисия ще ангажира всички съответни заинтересовани страни чрез публични и целенасочени консултации за събиране на данни и търсене на техните мнения. Съответните заинтересовани страни, с които ще бъдат проведени консултации, включват, но не се ограничават само до земделски производители и изпълнители, прилагащи пестициди, неземеделски потребители на пестициди, здравни и екологични неправителствени организации, професионални асоциации, представляващи промишлеността  и икономически участници в съответните сектори, потребителски асоциации, граждани на ЕС, национални компетентни органи и научни ескперти.

Цели на допитването

Консултацията има за цел да предостави на заинтересованите страни, участващи в прилагането на Директивата за устойчива употреба на пестициди, както и на широката общественост възможността да споделят своя опит. То позволява на респондентите да изразят своите виждания, относно възможните начини да направят директивата по-ефективна или да постигне по-добре целите си. Въпросникът е структуриран така, че да улесни участието както на експерти, така и на неексперти със специални въпроси към различните групи респонденти. 

Източник: https://ec.europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!