Отворен е прием по държавната схема „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“  за 2022 г.

Схемата бе нотифицирана пред Европейската комисия (ЕК) през 2019 г., а въз основа на Регламент (ЕС) 2020/2008 периодът за прилагането й беше удължен до 31.12.2022 г. Инвестиционната схема има за цел да подпомогне животновъдите при инвестициите, необходими за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата и по-специално – да намалят производствените си разходи.

От 24 август до 16 септември 2022 г. е периодът на подаване на заявления 

 

Целта на държавната помощ е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално да намалят производствените разходи.

Бюджетът по схемата е 2,5 млн. лв., който ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване.

Схемата ще се прилага за четвърта поредна година. В бюджета на помощта се включват и поетите ангажименти по сключени договори за държавна помощ по реда на Указанията за прилагане на схема за държавна помощ „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ за 2021 г.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции, като максималният размер на помощта е до 25 хил. лева.

Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в стационарни и мобилни доилни съоръжения, оборудване за съхранение на мляко и съоръжения за изкуствено изхранване на новородени животни с мляко. Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието.

В сайта на ДФЗ са публикувани указания, образци на документи, списък с активи, за които са определени референтни разходи, както и информация за най-често допускани грешки от бенефициентите по схемата за държавна помощ, които можете да откриете 👉ТУК!

Източник: ДФЗ

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!