Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува проект на Идентифицирани потребности за изготвянето на националния  Стратегически план за Обща Селскостопанска политика за периода 2021-2027 г. (ОСП 2021-2027). От Координационното звено по ОСП 2021-2027 към МЗХГ поясняват, че изготвените потребности са следващата предприета стъпка в изготвянето на Стратегическия план за ОСП 2021-2027 и ще бъдат основата за разработване на бъдещите интервенции.

 

22 юли 2020 г. е крайната дата на общественосто обсъждане.

Становищата следва да бъдат по образец на МЗХГ и да се изпращат до Координационното звено на следнстс електронна поща: cap@mzh.government.bg

 

В началото на седмицата по време на организираната от МЗХГ видеоконферентна среща с представители на браншови организации от сектор „земеделие“ (НПО), заместник-ръководителят на Координационното звено за изготвяне на Стратегически план за ОСП 2021-2027, Мария Христова, презентира проекта на идентифицираните потребности. (Вижте презентацията от срещата ТУК). Инициаторите на срещата уточниха, че проектът е следващата стъпка в  изготвянето на Стратегическия план за ОСП 2021-2027 и припомниха, че до момента са представени и обсъдени и трите SWOT анализа. В сайта на МЗХГ, в секция „ОСП 2021-2027“ са публикувани: 1/ Анализ на състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, изготвен от Институт по аграрна икономика; 2 /Проект на Анализ на влиянието на селското стопанство върху околната среда и климата – несъгласуван, изготвен от Аграрен университет в Пловдив; 3/ Проект на Социално-икономически анализ на развитието на селските райони 01 2020 , изготвен от Университета за национално и световно стопанство.

При обсъждането с браншовите организации заместник-министър Вергиния Кръстева информира, че работната група към МЗХГ започва разработването на плана и поясни, че предстои публикиване в сайта на МЗХГ на самия Проект на идентифицираните потребности, призовавайки представителите на НПО да бъдат активни, да се запознаят с документа и да предоставят своите предложения и коментари. „Планираната дата за драфт на Стратегическия план остава непроменена, а именно-края на годината, когато по график ние трябва да представим проекта пред ЕК“, подчерта Кръстева.

👉Запознайте се с публикуваните от МЗХГ👉„Проект на идентифицирани потребности – срок за обществени консултации до 22 юли 2020 г.“ и „Образец за предоставяне на предложения във връзка с обществени консултации на втори етап от стратегическото планиране – Проект на идентифицирани потребности“ ТУК📌

 

В рамките на видеоконферентната среща зам.- министър Кръстева съобщи, че екипът й е на финала по разработването на „Зелен наръчник“ и уточни „Предвиждаме заедно с него да публикуваме и предварителната условност „Кръстосано съответствие“. Наръчникът ще включва всичко, което виждаме като възможни интервенции, както и всички предложения, които сме получили до момента от бранша. Той е изпратен за съгласуване от Аграрния университет в Пловдив, Селскостопанска академия и Тракийския университет в Стара Загора. Искаме да направим опростени схеми и мерки за кандидатстване в следващия програмен период, които да са лесно проверими“.

Източник: МЗХГ

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!