ЕПИ- АГРИ публикува покана за набиране на експерти от Европа за 5 нови Фокус групи.

 

За настоящата покана земеделските производители, лесовъди, съветници, учени и други  са поканени да кандидатстват за участие във Фокус групи по следните теми:

  • Дива природа и селскостопанско производство   
  •  Устойчиви промишлени култури в Европа: нови пазарни възможности и бизнес модели, които не заместват производството на храни    
  • Намаляване отпечатъка на пластмасите от селското стопанство    
  • Устойчиви системи за производство на говеждо месо    
  • Климатично-умни (сlimate-smart) субтропически хранителни култури в ЕС 

От мрежата на ЕПИ-АГРИ уточняват, че тези Фокус групи ще допълнят работата на предишни Фокус групи.

Ако имате практически опит по някоя от тези теми и искате да споделите това с 19 други експерти, за да идентифицирате обещаващи и вдъхновяващи идеи за иновации, можете да кандидатствайте до 23 януари 2020 г., 23:59 ч. CET (Брюкселско време). 

Присъединяването към Фокус групите на ЕПИ-АГРИ позволява да споделяте своите знания и да се учите от другите. Това може също да помогне за разширяването на вашата професионална европейска мрежа и да постави началото на ново сътрудничество.

Прочетете текста на поканата и кандидатствайте!

Кой може да кандидатства?

Съставът на Фокус групите ще се основава на следните профили и постигане на добър баланс в състава на групата (област на експертиза, професионален капацитет и опит, географски баланс и др.):

  • Експерти като земеделски производители, лесовъди, съветници с подходящ практически опит и технически познания по темата, които могат да допринесат с практически решения на проблеми или възможности в областта.
  • Експерти с добро разбиране и опит в съответната икономическа ситуация, свързана със съответната тема, включително перспективи на пазара, производствени разходи, доставки, производство и социално-икономическо въздействие за земеделските производители и горския сектор.
  • Експерти с опит в практически изследвания и иновационни действия, свързани с темата.

Каква е целта и работата на Фокус групите?

Целта на дадена Фокус група е да изследва практически иновативни решения на проблеми или възможности, както и да черпи и обменя опит, придобит от съответните иновативни проекти. Групата обсъжда и документира резултатите от изследванията и последиците за по-нататъшни изследователски дейности, които ще помогнат за решаване на практически въпроси в сектора. Такива въпроси могат да бъдат свързани с производството, преработката, потреблението, транспорта или други области. Групата се очаква да се съсредоточи върху практическите знания, разпространението в сектора, както и разработването на проектни идеи за Оперативни групи.

Очаква се фокус групите да работят около 12 месеца и два пъти да се провеждат физически срещи на ескпертите от дадената Фокус група. Резултатите от работата на всяка Фокус група ще бъдат представени в доклад и ще бъдат включени в мрежата на ЕПИ-АГРИ, която ще сподели знанията и практическия опит с широката общественост, както и със съответните програмни органи.

За повече информация за Фокус групите на ЕПИ-АГРИ и техните задачи, можете да посетите Страницитр на Фокус групите, Брошура на Фокус групите и Харта на Фокус групите на ЕПИ-АГРИ.

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!