В периода 15 – 19 октомври в гр. Париж, Франция, ще се проведе международното изложение за хранително-вкусова промишленост SIAL 2022.

SIAL е едно от най-големите и престижни изложения в света от сектор хранително-вкусова промишленост. Събитието се организира от 1964 г. веднъж на две години, като на последното издание през 2018 г. участие са взели повече от 7 128 изложители от над 84 държави, а посетители са били над 148 312. По време на събитието традиционно се сключват мащабни сделки, като освен нетуъркинг и платформа за маркетинг събитието предоставя още съпътстваща програма, поредица от конференции, дебати и майсторски класове.

 

ИАНМСП кани български МСП за участие в международното изложението SIAL 2022

Поканата на ИАНМСП е насочена към МСП от секторите „Производство на хранителни продукти“ и „Производство на напитки“.

Организаторите на SIAL 2022 – COMEXPOSIUM S.A. са предоставили на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) изложбена площ за национално участие – четиристранно отворен изложбен щанд от 240,00 кв.м в палата 5b, на която могат да бъдат представени около 30 предприятия, с индивидуално работно място от не по-малко от 6 кв.м площ за изложение. ИАНМСП организира участието на български предприятия при следните условия:

       Агенцията поема разходите за:

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
 • Регистрация на изложителите;
 • Регистрационни такси и/или медийни такси;
 • Пропуски на изложителите;
 • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Одобрените за участие предприятия в SIAL 2022, следва да поемат част от гореизброените разходи в размер от минимум 8 000,00 до максимум 15 000,00 лева в зависимост от броя фирми одобрени за участие на националния щанд. Агенцията си запазва правото да коригира сумите спрямо броя на кандидатствалите и одобрени предприятия.

       Одобрените фирми следва да поемат също и всички други разходи за:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието на (пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги и оборудване, извън изброените в Общите условия за участие.
 • Застраховка на представителите на предприятието;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата.

 

При интерес за участие в изложението, следва най-късно до 24 август 2022 г. предприятието да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП или по куриер на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 2-4 или по електронен път на адрес www.b2bconnect.bg на страницата на събитието.

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване не се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП. ИАНМСП ще уведоми с официално писмо одобрените кандидати.

За допълнителна информация можете да се обръщате към:

Изискванията на ИАНМСП и необходимата документация можете да откриете👉ТУК!

Източник: www.sme.government.bg; bsmepaofficial

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!