Европейската мрежа за развитие на селските райони (ENRD) сформира нова тематична група, която да проучи ролята на Европейската зелена сделка за селските райони и приноса им в постигането на целите на тази нова инициатива на ЕК. 

 

До 28 август можете да изразите интерес за присъединяване към новата тематична група на ENRD ТУК !

 

Тематична група се създава като отворена платформа с множество заинтересовани страни, целта й е обмен на мнения относно ролята на Европейската зелена сделка (EGD) за селските райони и как те могат да допринесат за постигането на целите на EGD.

Тематичната група ще се основава на практически уроци от постигането на текущите ПРСР, както и на предишната работа на Тематичната група относно действията в областта на климата  и биоикономиката в селските райони  и ще събира и предоставя полезни указания и идеи за програмиране на зелени интервенции в рамките на бъдещите Стратегически планове на ОСП.

Основният акцент на тематичната група ще бъде върху елементите на EGD– Стратегията „От фермата до трапезата“ и  Стратегията за биоразнообразието 2030, свързани с постигането на трите специфични цели за климата и околната среда на ОСП след 2020 г.: климатични действия, грижа за околната среда и запазване на ландшафта и биоразнообразието.

Целта на тематичната група е да ангажира широк кръг заинтересовани страни, както пряко участващи в Стратегическия план на ОСП,така и заинтересованите от темата.

Източник: https://enrd.ec.europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 676 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!