Подпомагането по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.” е насочено към малки и средни предприятия, както и към признати групи или организации на производителите плодове и зеленчуци. 100 000 лева е утвърденият за 2021 година бюджет.

Помощта се предоставя само за „ново участие“ в стандарта GLOBALG.A.P. за максимален период от 5 години и е ограничена до 1 200 лв. с включено ДДС, на бенефициер годишно и до 5 000 лв. с включено ДДС на група или организация годишно.

Важно е кандидатите по схемата да знаят, че за подпомагане се приемат разходи по издаване на сертификат, които са извършени след подаване на заявлението за кандидатстване в ДФЗ.

Кандидатите предоставят в ДФЗ отчетните документи, доказващи успешно приключилата сертификация по стандарта GLOBALG.A.P. Срокът за изплащане на помощта е до 30 работни дни от представяне на документите.

👉В сайта на ДФЗ са публикувани указанията по схемата 👉ТУК!

Източник: ДФЗ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!