До 31 декември тече обществена консултация на ЕК относно нова „Стратегия за безпилотните летателни апарати 2.0“ (Drone Strategy 2.0).

В своята Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност Европейската комисия (ЕК или Комисията) обяви план да приеме през 2022 г. „Стратегия за безпилотните летателни апарати 2.0“ (Drone Strategy 2.0), в която да се определят възможните начини за насочване на по-нататъшното развитие на безпилотните летателни апарати и безпилотните въздухоплавателни средства (дронове) и тяхната регулаторна и търговска среда. ЕС трябва да гарантира безопасното и ефективно развитие на екосистемата на дронове, като се справя с други свързани обществени проблеми, като безопасност, сигурност, неприкосновеност на личния живот и опазване на околната среда, като същевременно гарантира устойчива икономическа среда за растеж на европейската индустрия за дронове.

До 31 декември 2021 г. (полунощ брюкселско време) можете да участвате в допитването  чрез попълване на онлайн анкетата в сайта на инициативата на ЕК 👉 https://ec.europa.eu…

 

Целева аудитория на допитването

Идентифицираните от ЕК заинтересовани страни включват национални компетентни органи/администрации, оператори и производители на дронове, доставчици на U-космически услуги, местни селски и градски общности, летищни оператори, съответните европейски асоциации, екологични организации, асоциации за защита на потребителите и др.

Цели на допитването

Целта на тази инициатива на ЕК е да се даде възможност на дроновете да допринасят, чрез цифровизация и автоматизация, за предлагане на нови устойчиви услуги и транспорт, като същевременно се отчитат възможните полезни технологични взаимодействия в гражданската и военната сфера. Основната цел е по-нататъшното развитие на стратегията на ЕС за дронове в светлината на Европейската зелена сделка, Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност, Стратегията за цифровизация (Цифров компас до 2030 г.: Европейският път за цифровото десетилетие и др. политики на ЕС.

В Европейската стратегия за данните се посочва, че дроновете се използват като ежедневни инструменти в непрекъснато разширяващи се икономически сектори, изискващи данни, като селско стопанство, строителство, наблюдение, заснемане, здравеопазване, енергетика, околна среда, обществена безопасност и сигурност. Бъдещите визии включват използване на дронове, например, като платформи за комуникационни хъбове или мониторинг на времето или замърсяването. Използването на дронове за доставки в транспортния сектор вече е изпробвано в много страни. Първите пилотни изпитания в пътническия транспорт в Европа се очаква да се проведат през следващите няколко години. Важно е Европа да запази своята открита стратегическа автономия в тази област. За конкурентоспособността на европейската екосистема на дроновете, както и на отбранителните способности на Европа, пожънването на синергии между гражданското и военното използване на дронове е важен фактор за успех, се посочва в пътната карта на „A Drone Strategy 2.0 for Europe“.

Източник: https://ec.europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!