Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) съобщава за взето днес решение на Управителния съвет на ДФЗ за отпускане до 1 000 000 лв. помощ de minimis за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика и реализация на месо от дребни преживни животни (ДПЖ) в търговската мрежа през 2021 г.

Схемата беше прилагана у нас и през 2020 г., а целта на помощта бе да подпомогне родните производители да реализират на пазара отгледаните от тях агнета и ярета при въведеното извънредно положение заради пандемията от COVID-19.

  • Краен срок за кандидатстване: 31 май 2021 г.
  • До 30 юни 2021 г. ДФЗ планира да изплати субсидиите на кланиците

 

Допустими бенефициенти през 2021 г. ще са кланици, фигуриращи в националния електронен регистър на БАБХ за предприятия с одобрение за търговия с храни от животински произход със страните-членки, отговарящи на Приложение III на Регламент 853/2004/ЕЕС, с категория свързана дейност код „SH” (клане). Те ще изкупуват живи агнета и ярета от фермерите и ще извършат клането на животните. Добитото месо ще се реализира на територията на цялата страна. В България има действащи 63 кланици, които могат да извършват клане на ДПЖ.

Единичната ставка е в размер на 7 лв. за закупено и заклано 1 агне/яре. За да получи подпомагането, кланицата следва да е закупила от земеделските стопани агнета или ярета на цена не по-ниска от 5.50 лв./кг. живо тегло без ДДС.

Чрез помощта се „дава възможност по време на Великденските празници и Гергьовден през 2021 г. животновъдите да реализират голяма част от отгледаните от тях агнета и ярета на пазарни цени“, изтъкват от ДФЗ с пояснението, че „Предоставянето на подкрепа бе обсъдено днес на видеоконферентна среща между ръководствата на МЗХГ и ДФЗ и представители на животновъдния бранш, на кланиците и на контролния орган – БАБХ. На срещата се постигна съгласие между отделните участници за подпомогне на българското производство, което работи в условията на COVID пандемия, както и заради сушата през 2020 г., в следствие на която земеделските стопани останаха с ограничена възможност за осигуряване на хранителни запаси от тревни (зърнени) фуражи за изхранване на животните през зимния период.

Очаква се ДФЗ да публикува Указанията за прилагането на държавната помощ.

Източник: ДФЗ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!