Европейската комисия (ЕК) провежда публична консултация относно преразглеждането на правилата за етикетиране на храните и информацията, предоставяна на потребителите.

Обществената консултация обхваща различни инициативи за преразглеждане на законодателството на ЕС относно информацията за храните, предоставяна на потребителите. Преразглеждането се отнася до етикетирането на хранителната стойност върху лицевата страна на опаковката, етикетирането на произхода и обозначаването на датата, които са ключови действия, заложени в стратегията „От фермата до трапезата“, както и до етикетирането на алкохолните напитки, обявено в Европейския план за борба с рака. Друга инициатива е насочена към определянето на профили на хранителните съставки с цел ограничаване на използването на претенции за храни, които не отговарят на определено хранително качество, както беше обявено в стратегията „От фермата до трапезата“. С настоящата обществена консултация гражданите и заинтересованите страни се приканват да споделят вижданията си и своя опит във връзка с основните пречки, пред които се изправят в тези области на етикетирането на храните, и с възможните начини за тяхното преодоляване.

Допитването „Етикетиране на храните — преразглеждане на правилата за информацията, предоставяна на потребителите“ е отворено за предоставяне на обратна връзка до 7 март 2022 г. (до полунощ брюкселско време) чрез портала на ЕК 👉https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation…

Анкетата е достъпна на всички езици на ЕС- в горната част на страницата можете да изберете предпочитания език.

Целева аудитория

С настоящата обществена консултация ЕК цели да се съберат мненията на гражданите на ЕС и на трети държави, както и на заинтересованите страни — професионално ангажирани или не — по отношение на инициативите за преразглеждане на законодателството на ЕС относно информацията за храните, предоставяна на потребителите.

Източник: https://ec.europa.eu; ЕUAgri

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!