След като Европейска комисия (ЕК) предложи на 27 април 2022 г. да се суспендират за една година вносните мита за целия украински износ за Европейския съюз (ЕС), днес (19.05.2022 г.) Европейският парламент (ЕП) гласува предложението, за да подкрепи икономиката на страната.

  • Мерките обхващат промишлени продукти, плодове и зеленчуци, стомана
  • Спирането е валидно за една година
  • ЕС е най-важният търговски партньор на Украйна
Тази временна либерализация на търговията, подкрепена с 515 гласа, с 32 против и 11 въздържали се, е отговор на въздействието на войната на Русия срещу Украйна, която пречи на способността на страната да търгува. Мерките бяха ускорени, за да позволят днешното приемане в пленарна зала. Те ще премахнат изцяло вносните мита върху промишлените продукти, входните мита върху плодовете и зеленчуците, както и антидъмпинговите мита и защитните мерки върху вноса на стомана за период от една година.

В лицето на руската агресия Украйна се бори не само за собствената си свобода и сигурност, но и за тази на цяла Европа. Ето защо трябва да подкрепяме Украйна на всички нива с всеки инструмент, с който разполагаме: не само с оръжия и санкции, но и с нашата търговска сила. Даването на подкрепата на Украйна, от която се нуждае, за да се защити, не свършва на бойното поле; той включва гарантиране, че икономиката на Украйна остава устойчива и конкурентоспособна.

„Днес трябва да покажем, че нашата подкрепа за Украйна е абсолютна, непоклатима и необратима чрез прилагане на тези безпрецедентни мерки за либерализация на търговията. Слава Украйни!”, каза постоянният докладчик за Украйна Сандра Калниете (ЕНП, LV).

Контекст

Отношенията между ЕС и Украйна се регулират от Споразумение за асоцииране. Задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия, обхваната от споразумението, гарантира преференциален достъп до пазара на ЕС за украинския бизнес от 2016 г. ЕС е най-важният търговски партньор на Украйна, който представлява повече от 40% от общата й търговия със стоки през 2021 г. В замяна Украйна е 15-ият най-голям търговски партньор на ЕС, представляващ около 1,2% от общата търговия на ЕС.

Следващи стъпки

Мярката ще се прилага в деня след публикуването й в Официален вестник на ЕС.

Припомняме, че в проекторегламента на ЕК е посочено „С оглед на извънредното икономическо положение в Украйна е важно регламентът да влезе в сила възможно най-скоро. Поради това не беше извършена оценка на въздействието за въпросната мярка“.Проекторегламентът предвижда предпазна клауза, според която „когато продукт с произход от Украйна се внася при условия, които причиняват или заплашват да причинят сериозни затруднения на производителите от Съюза на сходни или пряко конкурентни продукти, митата, приложими по силата на споразумението за асоцииране върху такъв продукт, могат да бъдат въведени отново във всеки един момент“. За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на този регламент, на ЕК ще бъдат предоставени изпълнителни правомощия за спиране прилагането на преференциалния режим и за въвеждане на коригиращи мерки в случаите, когато производителите от ЕС са или могат да бъдат сериозно засегнати от вноса от Украйна.

Източник: www.europarl.europa.eu; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!