Европейският парламент (ЕП) и Съветът на ЕС постигнаха предварителна сделка относно пакета за възстановяване на ЕС за фермери, производители на храни и селски райони, който трябва да повиши тяхната устойчивост. 8,07 млрд. евро да са достъпни за държавите-членки през 2021-2022 г., а не както Европейската комисия (ЕК) беше предложила 2023-2024 г. Средствата са от новия Инструмента за възстановяване на ЕС NextGeneration EU.

В понеделник евродепутатите приеха Механизма за възстановяване и устойчивост, предназначен да помогне на страните от ЕС да се справят с ефектите и последиците от пандемията от COVID-19 и приеха също така и мандат за започване на преговори с правителствата на държавите членки.

Инструментът за възстановяване на ЕС трябва да бъде гласуван от Съвета и понастоящем се преговаря в рамките на пакета за многогодишна финансова рамка (МФР) и собствени ресурси.

Всички пари за възстановяване да бъдат освободени през 2021 и 2022, а не 2022-2024 година

Преговарящите се съгласиха да предоставят всички средства за селските общности от инструмента за възстановяване на ЕС през 2021 и 2022 г. като около 30% от помощта от 8,07 млрд. евро ще бъде налична през 2021 г., а останалите 70% ще бъдат освободени през 2022 г., се казва в договорения текст.

Най-малко 37% от финансирането ще подпомага действия, свързани с околната среда и климата

Евродепутатите успяха да осигурят най-малко 37% от средствата за възстановяване за биологични фермери, за дейности, свързани с околната среда и климата и за хуманно отношение към животните.

Минимум 55% от помощта за подпомагане на млади фермери и изграждане на устойчиво цифрово възстановяване

Най-малко 55% от фонда ще подпомага стартирането на млади фермери и инвестициите във фермите, които допринасят за устойчиво и цифрово възстановяване. Делът на средствата за възстановяване, които страните от ЕС ще изразходват за екологично полезни практики, не трябва да бъде по-нисък от процента на пакета за развитие на селските райони на ЕС, който понастоящем харчат за тази цел.

По-високо съфинансиране от ЕС

ЕС ще финансира до 100% от допустимите мерки от допълнителните средства, предоставени от ЕС от NextGeneration EU. Държавите от ЕС няма да трябва да внасят допълнителни пари от националните си бюджети.Преговарящите се съгласиха, че инвестициите, направени от фермери и преработватели на храни, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване, могат да бъдат подпомогнати до ниво от 75% от направените разходи.

100 000 евро за стартиране на бизнес от млади фермери

Евродепутатите също успяха да увеличат тавана на помощта за стартиране на бизнес от Фонда за развитие на селските райони за млади фермери от 70 000 евро на 100 000 евро.

„Европейският парламент отново показа, че може да ръководи и управлява законодателния процес на ЕС, за да отговори на реалните нужди и призовава за подкрепа от нашите граждани, нашите селски общности и нашите земеделски производители и производители на храни. Успяхме да осигурим финансирането за възстановяване на ЕС за рекордно кратко време, за да увеличим устойчивостта и да дигитализираме сектора; не само финансиране на обичайните за бизнеса решения. Правейки това, ние показваме конкретна солидарност на ЕС със сектор, който дори и в най-мрачните дни на пандемията COVID-19, никога не е разочаровал гражданите на ЕС ”, каза докладчикът Паоло Де Кастро (S&D, IT).

Повече информация можете да получите от видеозаписа на пресконференцията на докладчика Паоло Де Кастро (S&D, IT) след триалога на 10.11. 2020 г.

Успяхме за много кратък срок да се съгласим, че отчаяно необходимата финансова помощ за земеделски производители от ЕС, производители на храни и бенефициенти в селските райони ще бъде освободена бързо. Сега трябва бързо да финализираме преговорите по правилата на ОСП за 2021 и 2022 г., така че до края на годината да имаме одобрени съответни правила, които да помогнат на земеделските производители да бъдат по-устойчиви в бъдеще “, каза председателят на Комисията по земеделие в ЕП Норберт Линс (EPP, DE) .

 

 

188 млн. евро към ПРСР 2014-2020 на България през следващите две години

Увеличаването на средствата по ЕЗФРСР чрез подсилването от новия Инструмент за възстановяване на ЕС NextGeneration EU има за цел да подпомогне селските райони да извършат необходимите структурни промени в съответствие с Европейския зелен пакт и за постигане на амбициозните цели в съответствие с новата стратегия на ЕК „Oт фермата до трапезата“ и Стратегията за биологично разнообразие 2030. Очаква се до няколко седмици междуинституционалните преговори между ЕП, Съвет на ЕС и ЕК по текста на проекторегламента за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост да приключат, след което новите правила да бъдат включени в преходния регламент на ОСП, който към момента все още не приет.

Контекст: Постигнато на 10.11.2020 г. политическо споразумение между Председателството и ЕП по следваща МФР и инструмента за възстановяване от кризата с COVID 19

На 10.11.2020 г. Председателството на Съвета на ЕС постигна политическо споразумение с ЕП по следваща МФР и пакет за възстановяване от кризата с COVID 19. Споразумението е постигнато след интензивни консултации на Съвета с Парламента и Комисията, които се провеждат от края на август по всеобхватния финансов пакет от 1 824,3 милиарда евро, договорен от лидерите на ЕС през юли 2020 г., който съчетава следващата МФР – 1 074,3 милиарда евро – и новия инструмент на ЕС NextGeneration EU от 750 милиарда евро. Сделката е представена на държавите-членки за одобрение заедно с другите елементи на следващата МФР и пакета за възстановяване, включително общия режим на условност за защита на бюджета на Съюза.
„Преговорите с Парламента отнеха време, но най-накрая се справихме – постигнахме политическо споразумение относно последните подробности за следващия дългосрочен бюджет на ЕС. Това е добре балансирана сделка, която разглежда въпросите, повдигнати от Парламента, като същевременно зачита насоките, получени от Европейския съвет през юли. Сега сме в състояние да предприемем следващите решаващи стъпки в процеса – изпращаме различните части от пакета на държавите-членки и Парламента за одобрение. Европа е силно засегната от втората вълна на пандемията на коронавируса. Спешно се нуждаем от действащ фонд за възстановяване, за да смекчим тежките икономически последици от пандемията.“, Михаел Клаус, постоянен представител на Германия в ЕС

Източник: www.europarl.europa.eu; www.consilium.europa.eu; www.nextgeneration.bg; www.strategy.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!