Европейската комисия (ЕК) обяви на 01.12.2020 г. първа покана с бюджет от 100 млн. евро за набиране на малки по мащаб проекти по Иновационния фонд, който е една от най-големите в света програми за финансиране за внедряване на иновативни нисковъглеродни технологии.

„Малки по мащаб“ са проекти с общи капиталови разходи под 7.5 млн. евро

10 март 2021 г. е крайният срок за подаване на заявления

Първата покана за малки по мащаб проекти предоставя безвъзмездно финансиране от 100 млн. евро за проекти с капиталови разходи между 2.5 и 7.5 млн. евро за технологии за възобновяема енергия, енергоемки индустрии, включително заместващи продукти, улавяне и съхранениe на въглероден диоксид.

Фокусът е върху иновативни проекти, готови за навлизане на пазара с европейска добавена стойност, които могат да доведат до значително намаляване на емисиите. Поканата преставлява силен фокус върху иновациите, целящи да насърчат клиентите пионери- например доставчик на иновативна технология и клиент, желаещ да я купи и внедри, могат да се обединят и да кандидатстват заедно. В същото време проектите трябва да са достатъчно зрели по отношение на планиране, бизнес модел и финансова и правна структура .

Генералният директор на ГД „Действия в областта на климата“ към ЕК Мауро Петричоне каза: Нуждата от иновации и чисти енергийни технологии никога не е била по-голяма. Нуждаем се от тях, за да постигнем целите си и да станем неутрални към климата до 2050 г. Имаме нужда от тях, за да модернизираме икономиката си и да останем конкурентоспособни и да създадем зелени работни места. И имаме много иноватори в Европа, които заслужават да бъдат подкрепени при представянето на техните идеи и проекти на пазара.С настоящата покана за представяне на предложения ние даваме възможност на малки чисти технически проекти да се разраснат, да допринесат за зеленото възстановяване на Европа и да изиграят своята роля в зеления преход. „

Целите на поканата

 • подкрепата на малки по мащаб проекти, демонстриращи високо иновативни технологии, процеси и продукти, които имат значителен потенциал за намаляване на емисиите на парникови газове;
 • предлагането на  финансова подкрепа, съобразена с пазарните нужди и рисковите профили на допустимите проекти, като същевременно се привличат допълнителни публични и частни ресурси;
 • допълват широкомащабната покана, като осъществат своите идеи.

Максималният размер на безвъзмездните средства е фиксиран за всеки проект въз основа на съответното изчисление на разходите, направено съгласно методологията и покрива до 60% от съответните разходи. Безвъзмездните средства ще се предоставят като еднократни суми.

Допустими държави

Поканата е отворена за проекти, разположени във всички държави-членки на ЕС, Исландия и Норвегия. Средствата могат да се използват в сътрудничество с други инициативи за публично финансиране, като държавна помощ или други програми за финансиране от ЕС, както и в комбинация с частни инвестиции.

Допустими кандидати

Допустими кандидати са юридически лица, частни субекти, публични субекти или международни организации, пряко отговорни за изпълнението и управлението на проекта, когато е уместно, съвместно с други кандидати, т.е. не действащи като посредник. Допустими да кандидатстват са и обединения на партнъори в консорциум.

Основни ключови елементи от първата покана за малки по мащаб проекти

Фонд за иновации

Акцентът е върху наистина иновативни проекти, които са готови за търговско внедряване, например доставка на инсталации на клиент в нов пазарен сегмент. Освен това се насърчават три ключови дейности:

 • продукти, които заместват въглерод-интензивните такива
 • иновации за нетно отстраняване на въглерод и
 • директно улавяне на въздуха.

Проектните педложенията ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии:

 1. степен на иновация;
 2. зрялост на проекта и потенциал за избягване на емисии на парникови газове;
 3. мащабируемост и ефективност на разходите.

Проекти, които не са поканени за финансиране ще се считат за потенциални, които могат да получат помощ за разработване на проекти, ако отговарят на определени условия. INEA ще предостави списък с до 40 проектни предложения на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), които отговарят на условията за процедурата, за финансиране на разработването на проекти- безвъзмездните средства ще се предоставят като еднократни суми.

Уебинари на 9 декември с разяснения на процедурата

Уебинар на Иновационния фонд 1: кандидатсване по поканата за малки по мащаб проекти- стъпка по стъпка

На 9 декември ще се проведе уебинар от 10.00 до 12.00 ч. CET, в рамките на който ще бъдат представени ключовите характеристики на първата покана за малки по мащаб проекти и целият процес на кандидатстване. Можете да проследите събитието чрез уеб стрийминг.

По време на уебинара участниците могат да задават своите въпроси чрез Slido, използвайки кода на събитието #IFSS.

ТУК можете да гледате запис от виртуалната конференция на ЕК „Small is beautiful: How can the Innovation Fund foster innovative clean tech small-scale projects?“ и да откриете най-добрите практики и поуки от иновативни малки проекти за чисти технологии.

Процедурата

Процесът на кандидатстване има само един етап и процедурата за подбор ще бъде по-опростена. За да се осигури  бърза оценка, на кандидатите се препоръчва да подадат своите заявления и съпътстващите документи на английски език.

 • краен срок за подаване на заявления – 10 март 2021 г.
 • информация за резултатите от оценката и покана за подготовката на гранта – август 2021 г. (ориентировъчно)
 • отпускане на средствата – четвъртото тримесечие на 2021 г. (ориентировъчно)

Срок за изпълнение и мониторинг

Кандидатите трябва да имат предвид, че във връзка с продължителността на предложените от тях действия:

 • проектът трябва да приключи финансово възможно най-скоро и не по-късно от четири години (48 месеца) след подписване на безвъзмездни средства;
 • периодът на мониторинг е 3 години след отчитане и влизането на проекта експлоатация.

Иновационният фонд се прилага от Executive Agency for Networks and Innovation (INEA)

Ще намерите цялата информация и необходимата документация на портала Funding and Tenders Portal, както и текста на поканата, формулярите за кандидатстване, често задаваните въпроси и помощното бюро за допълнителни въпроси. Повече информация е достъпна и на уебсайта на INEA.

Източник: https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!