Европейската комисия (ЕК) ще отпусне 200,9 милиона € през 2020 г. за финансиране на промоционални дейности за селскостопански хранителни продукти в страната и чужбина.

 

Промоционалните кампании за селскостопански продукти в ЕС са предназначени да отворят нови пазарни възможности за европейските фермери и по-широката хранителна промишленост, както и да им помогнат да изградят съществуващия си бизнес.

Organic vegetables in basket © EUРаботната програма за промоционалната политика на ЕС през 2020 г., приета от ЕК, очертава основните приоритети за подкрепа. Политиката на ЕС за насърчаване на селскостопански и хранителни продукти е предназначена да помогне на сектора да се възползва от разрастващия се и все по-динамичен глобален пазар на селскостопански храни, да повиши осведомеността относно схемите за качество, включително биологичната продукция, и да помогне на производителите да се справят с пазарните смущения.

Комисарят по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заяви: „Репутацията на Европа в селскостопанските и хранителните продукти е без аналог. ЕС не е най-големият световен износител на селскостопански храни по случайност. Нашата политика за популяризиране с непрекъснато растящ бюджет подкрепя производителите от ЕС да правят своите продукти разпознаваеми както в ЕС, така и извън него, но също така и в посрещането на пазарни трудности чрез повишаване на информираността за тяхната продукция. Действащите търговски споразумения също създават условия за увеличаване на износа им на висок орастящите пазари.“

През 2020 г. повече от половината от бюджета (118 милиона €) ще бъдат насочени към кампании, преследващи пазари извън ЕС с потенциал за висок растеж, като Канада, Китай, Япония, Корея, Мексико и САЩ. Допустимите сектори включват млечни продукти и сирене, трапезни маслини и зехтин и вина. Очаква се избраните кампании да повишат конкурентоспособността и потреблението на селскостопански и хранителни продукти в ЕС, да повишат техния профил и да увеличат пазарния си дял в тези целеви страни, се посочва в съобщението на ЕК.

През януари 2020 г. ще бъдат публикувани поканите за представяне на предложения. Право да кандидатстват за финансиране и да представят своите предложения ще имат търговски организации, организации на производители и агрохранителни групи, занимаващи се с промоционални дейности.

Така наречените „обикновени“ програми могат да бъдат подадени от една или повече организации от една и съща държава от ЕС, а „мулти“ програмите идват от поне две национални организации от поне две държави-членки или от една или повече европейски организации. За 2020 г. 100 милиона € ще бъдат отпуснати за „обикновени“ програми и 91,4 милиона € ще отидат за „мулти“ програми.

Годишната работна програма за определяне на целите, приоритетите, финансовото участие на ЕС и общия бюджет можете да намерите ТУК.

Националното законодателство за прилагането на промоционалните програми на ЕС е уредено в НАРЕДБА № 8 от 5.05.2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти (обн., ДВ, бр. 38 от 20.05.2016 г., изм. и доп. бр. 78 от 21.09.2018).

Източник: https://ec.europa.eu/commission

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 675 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!