В днешния брой на Официалния вестник на Европейския съюз е публикуван Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/470 за предоставяне на помощ за частно складиране на свинско месо и за предварително определяне на нейния размер.

Секторът на свинското месо изпитва сериозни затруднения от няколко месеца. Значителното намаляване на износа за Китай, нарастващото разпространение на африканската чума по свинете в повече държави членки и продължаващото въздействие на ограниченията, свързани с Covid-19, създават натиск върху пазара на Съюза за свине за клане. Руското нашествие в Украйна доведе до допълнителни смущения на пазара и оказа значително въздействие върху износа на свинско месо от Съюза. Вследствие на това се наблюдава рязък спад в търсенето за износ на някои продукти от свинско месо. За да се намали настоящото неравновесие между търсенето и предлагането, ЕК предоставя помощ за частно складиране на свинско месо.

Помощ се предоставя само за количества прясно или охладено месо, които все още не са поставени в склад

Продукти, отговарящи на условията

Списъкът на категориите продукти, отговарящи на условията за предоставяне на помощ, и съответните размери на помощта за всеки период на складиране са посочени в Приложение на 👉 Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/470

Подаване на заявления най- късно до 29 април 2022 г.

Заявленията за помощ за частно складиране за посочените в Приложението категории продукти, които отговарят на условията за предоставяне на помощ, могат да се подават от 24.03.2022 г., а крайният срок за подаване на заявления е 29 април 2022 г.

Заявленията се отнасят за период на складиране от 60, 90, 120 или 150 дни. Всяко заявление се отнася само за една от изброените в Приложението категории продукти, като се указва съответният код по КН в тази категория.

Всяко заявление се отнася за минимално количество от поне 10 тона за обезкостени продукти и 15 тона за други продукти.

*Министерство на земеделието публикува на 01.04.2022 г. 👉Заповед РД09-391/ 31.03.2022 г. за прилагане на временна извънредна схема за помощ за частно складиране на свинско месо съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/470

 

От 1 до 29 април 2022 г. е отворен прием на заявления за подпомагане по временна извънредна схема за помощ за частно складиране на свинско месо👉ДФ „Земеделие“ отваря прием за предоставяне на извънредна помощ за частно складиране на свинско месо

 

Източник: https://eur-lex.europa.eu/; pixabay.com; www.mzh.government.bg; www.dfz.bg

*Публикацията е актуализирана на 01.04.2022 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!