Европейска комисия (ЕК) предложи да се суспендират за една година вносните мита за целия украински износ за Европейския съюз (ЕС).

Предложението на ЕК от 27 април 2022 г., което представлява безпрецедентен жест на подкрепа към страна във война, ще доведе и до суспендиране за една година на всички действащи антидъмпингови и защитни мерки на ЕС спрямо износа на украинска стомана. Това е мярка с големи последици, която цели да стимулира износа на Украйна за ЕС. Тя ще спомогне за облекчаване на трудното положение на украинските производители и износители след руската военна инвазия, поясняват от ЕК.

По този повод председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „Непровокираната и необоснована агресия на Русия засяга тежко украинската икономика. Обсъдих с президента Зеленски как по друг начин можем да окажем подкрепа на икономиката в допълнение на макрофинансовата помощ и безвъзмездните средства, които предоставяме. И двамата сме съгласни, че бързото и мащабно суспендиране на вносните мита има решаващо значение за стимулиране на икономиката на Украйна. Стъпката, която предприемаме днес, е в отговор на този призив. Тя значително ще улесни износа на украински промишлени и селскостопански стоки за ЕС. Продължаваме да подкрепяме Украйна в тези трудни времена.

Изпълнителният заместник-председател на Комисията и комисар по въпросите на търговията Валдис Домбровскис заяви: „Никога досега ЕС не е въвеждал толкова безпрецедентни по своя мащаб мерки за либерализация на търговията. На Украйна предоставяме достъп до пазара на ЕС при нулеви мита и нулеви квоти. От началото на руската агресия ЕС отдава приоритетно значение на това икономиката на Украйна да продължи да работи — това е от решаващо значение както като помощ за спечелването на войната, така и за да може Украйна да стъпи на краката си след нея. Тези мерки ще подпомогнат пряко украинските производители и износители. Те ще дадат увереност на украинската икономика и ще бъдат мощен сигнал, че ЕС ще направи всичко необходимо, за да помогне на Украйна в този тежък момент.“

Освен че причинява смъртта и масовото разселване на невинни цивилни украински граждани, руската военна агресия опустошава икономиката на Украйна и способността ѝ да търгува с останалата част от света, защото се отразява тежко върху нейния производствен капацитет и жизненоважни маршрути за износ. В този труден момент ЕС иска да положи максимални усилия, за да помогне на Украйна да запази търговската си позиция спрямо останалата част от света и да задълбочи още повече търговските си отношения с ЕС.

ЕС вече предприема и мерки на място за улесняване на транспортирането на стоки по суша, за да помогне украинските продукти да излязат извън пределите на страната. ЕК вече започна например да либерализира условията за украинските шофьори на камиони, превозващи стоки между Украйна и ЕС, както и да улеснява транзита и използването на инфраструктурата на ЕС за придвижване на украинския износ към трети държави. Тези мерки ще дадат на украинските производители така необходимата гъвкавост и сигурност.

ЕК предлага регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на мерки за либерализиране на търговията под формата на следните 3 мерки, които следва да се прилагат за период от 1 година:

Временно преустановяване на всички мита, които все още са дължими по дял IV от Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна за създаване на задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ). Това обхваща три категории продукти:

  • промишлени продукти, подлежащи на постепенно премахване на митата до края на 2022 г.;
  • плодове и зеленчуци, за които се прилага системата на входните цени;
  • селскостопански продукти и преработени селскостопански продукти, които са предмет на тарифни квоти.

Временно несъбиране на антидъмпингови мита върху внос с произход от Украйна, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент; както и

Временно спиране на прилагането на общите правила за внос (защитни мерки) по отношение на вноса с произход от Украйна.

С оглед на извънредното икономическо положение в Украйна е важно регламентът да влезе в сила възможно най-скоро. Поради това не беше извършена оценка на въздействието за въпросната мярка.„, пише в проекторегламента. Проекторегламентът предвижда предпазна клауза, според която „когато продукт с произход от Украйна се внася при условия, които причиняват или заплашват да причинят сериозни затруднения на производителите от Съюза на сходни или пряко конкурентни продукти, митата, приложими по силата на споразумението за асоцииране върху такъв продукт, могат да бъдат въведени отново във всеки един момент“. За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на този регламент, на ЕК ще бъдат предоставени изпълнителни правомощия за спиране прилагането на преференциалния режим и за въвеждане на коригиращи мерки в случаите, когато производителите от ЕС са или могат да бъдат сериозно засегнати от вноса от Украйна.

Следващи стъпки

Предложението на ЕК трябва да бъде разгледано и одобрено от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.

За повече информаци:

  • Текст на предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно временно либерализиране на търговията с цел допълване на търговските отстъпки, приложими за украинските продукти съгласно Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна
  • Мерки на ЕС за солидарност с Украйна

Източник: https://ec.europa.eu/commission/; https://eur-lex.europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!