Гласуването на пакета за реформа на Общата селскостопанско политика (ОСП) в Европейския парламент (ЕП) се отлага за ноември.

На неформалното заседание на Специалния комитет по селско стопанство (СКСС) през изминалата седмица, Словенското председателство информира участниците, че все още се финализират преводите и правния преглед на текстовете, което ще отложи за ноември гласуването в ЕП (вероятно за втората сесия, 22 – 25 ноември). След направеното съобщение, делегатите отправиха искане до председателя на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в ЕП, Норберт Линс, да се ускори процеса на реформа на ОСП.

Словенското председателство на Съвета на ЕС си поставя цел да осигури официалното приемане на пакета за реформа на ОСП през шестмесечния период на своето председателството.

Стегнатият график за представяне на стратегическите планове по ОСП до края на 2021 г. тревожи някои от земеделските министри

Това беше изразено по време на дискусиите, проведени на 6 и 7 септември в Словения на неофициалната им среща. По време на заседание на 6 септември на СКСС, Европейската комисия (ЕК) посочи, че актовете за изпълнение и делегираните актове за прилагане на ОСП ще бъдат публикувани едва в края на ноември или дори в началото на декември. Най- спешните проекти на актове ще бъдат подготвени и обсъдени предварително, за да могат да бъдат приети „възможно най -скоро“. Няколко делегации попитаха ЕК за възможността за представяне на националните стратегически планове след крайния срок, който е 1 януари 2022 г. „Нуждаем се от вторичното законодателство, за да имаме всички детайли и да финализираме плановете си, а това отнема време. Притеснени сме”, обясниха някои от делегациите. Те посочиха, че проектът на Регламент за стратегическите планове позволява да се представи непълен национален стратегически план в надлежно обосновани случаи. Комисарят по земеделие Януш Войцеховски е против тази гъвкавост. Той отбеляза, че пълните стратегически планове следва да бъдат представени до края на декември. Някои участници отбелязаха, че въпреки усилената работа с идеята, че 1 януари е крайният срок, „това е предизвикателство“. Трите институции на ЕС постигнаха споразумение за реформа на ОСП в края на юни. До края на 2021 г. всяка държава-членка трябва да изготви стратегически план, подробно описващ използването на средствата. Този план ще трябва да бъде одобрен от ЕК след обсъждане, за да се отпуснат средствата.

„Очаквам преговорите да бъдат трудни по трудните въпроси: размер на преразпределителните плащания, еко-схемите, биологичното земеделие. Проблемът ще бъде да се определи дали тези планове са достатъчно амбициозни от екологична гледна точка, или трябва да бъдат засилени“, комисар Войчеховски по време на заседанието.

В съвместно писмо до Норберт Линс министрите на земеделието от Вишеградската четворка- Чешката република, Унгария, Словашката република и Полша, както и на България, Хърватия, Румъния призовават ЕП да свика пленарно заседание възможно най-скоро за приемане на трите основни законодателни актове свързани с новата ОСП. „Вярваме, че Европейският парламент, Европейската комисия и Съветът на ЕС имат обща политическа отговорност към европейските фермери“, посочват в заключение министрите в писмото.

Председателят на фермерската организация Сора с изявление към земеделските министри на ЕС

Председателят на фермерската организация Сора, Кристиан Ламбер, в свое изявление по време на неформалната среща на министрите на земеделието в Словения каза, че трябва да се обърне по-голямо внимание на нуждите на селските райони, включително инфраструктура, подкрепа за навлизащите в сектора, както и да се отдаде значимото признание на земеделието като цяло. Лидерът на фермерската организация каза още, че укрепването на диалога между селските и градските райони никога не е било толкова важно.

Ролята на селските райони е недооценена и недостатъчно възнаградена според Ламбер. За да се запазят селските райони жизнени и икономически жизнеспособни, е необходимо да се отговори на нуждите на общностите, включително на тези на земеделските стопани, каза Ламбер, призовавайки вземащите решения да подкрепят амбициите си с необходимото финансиране. Откроявайки постигнатия напредък към подобряване на устойчивостта и смекчаване на изменението на климата тя подчерта, че земеделските стопани очакват и по-стабилно признание на обществените блага и услуги, които предоставят.

Ламбер настоява да бъде отговорено на нуждите на селските райони с политики, които са реалистични и лесни за прилагане, адаптирани към реалностите в селските райони и в полза на местните общности. Акцентира върху значението на обновяването на поколенията, подчертавайки необходимостта от решения, които да гарантират достатъчен семеен доход от земеделие, както и достъп до обучение и стандарт на живот, сравними с други професионални групи.

Председателят на Copa определя достъпа до кредити, наред с достъпа до земя, като основен проблем пред навлизащите в сектора. Подкрепата на младите хора следва да бъде предложена по начин, по който те биха искали да я получат, живеейки и работейки в селските райони, каза Ламбер, настоявайки за хармонизиран подход към обновяването на поколенията в рамките на различни фондове.

Трябва да се насърчава социалното приобщаване и да се признае и ролята, която жените играят в селските райони, включително в селското стопанство, каза още Ламбер. Цитирайки председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, според която Европа няма да бъде цяла без селските си райони, Ламбер добави,че Европа няма да бъде цяла без своите фермери, производители на храни в ЕС.

Източник: www.mzh.government.bg; https://ec.europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!