Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) информира за предстоящ информационен семинар по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020.

Информационният семинар ще бъде проведен от ЗУ на НСМ в края на месец август. Експерти на УО ще представят възможностите за подпомагане на общините от селските райони, които предоставят стартиралите 4 процедури на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020.

В програмата предвиждаме лектори от ДФЗ-РА да представят предварителния и последващ контрол на ДФЗ при процедурите за избор на изпълнител по ПРСР по реда на ЗОП, както и да дадат съвети за избягване на най-често допусканите грешките. Лектори от ИА „СОСЕЗФ“ ще презентират опита на одиторите при процедурите по ЗОП и също ще дадат своите съвети за избягване на често допусканите грешки.

Участниците ще имат възможността да се включат в пълноценни дискусии с едни от най-добрите експерти на УО, ДФЗ-РА и ИА „СОСЕЗФ“.

ПОКАНВАТ се за участие представителите на общини от селските райони в България, на НСОРБ, както и техните съветници/консултанти!

Очаквайте скоро Програмата!

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ПОКАНА за предстояща работна среща с научната общност и потенциални бенефициенти за представяне на новата подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020ПОКАНА към заинтересованите в областта на биопроизводството страни за обсъждане на проект на нов Национален план за биологично производство, 11 август в Бургас

ПОКАНА за обучение на МЗм на 12 август в Бургас относно новостите в биозаконодателството и преодоляването на често допусканите грешки при мярка 11 на ПРСР 2014-2020

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!