Биобазираната индустрия е нововъзникващ сектор, свързващ взаимосвързани вериги за създаване на стойност. Целта му е да трансформира възобновяемите биологични суровини (като селскостопански странични продукти, горски остатъци, органични отпадъци и водна биомаса) в химикали, материали, продукти и енергия на биологична основа, заменяйки техните версии на фосилна основа.

Отчитайки 3,6 милиона работни места и около 700 милиарда евро оборот в ЕС, този сектор е ключов за зелената икономика. Той играе съществена роля за намаляване на зависимостта на Европа от стратегическия внос на суровини, стимулиране на устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността на Европа, като допринася за съживяването на селските и крайбрежните райони.

Въпреки настоящия си размер и очаквания растеж, този сектор се счита за нововъзникващ и все още е изправен пред съответни предизвикателства. Разпокъсан е между участници и региони, а инвестициите остават рискови. Веригите на стойността все още се разработват и трябва да станат напълно устойчиви, като произвеждат нула отпадъци. Този сектор предлага огромен потенциал за справяне с основните обществени предизвикателства, вариращи от деградация на околната среда до климатични промени, като същевременно има положително социално-икономическо въздействие.

Всяка година около една трета от цялата произведена по света храна се губи преди дори да достигне до потребителя. Екипът на проекта на BBI JU, AgriMax, се справя с проблема, като превръща отпадъците от растителни култури и хранителни продукти в продукти с висока стойност.

Всяка година само в Европа около 90 милиона тона храна и 700 милиона тона реколта отиват на вятъра. ООН съобщава, че пазарната стойност на загубени или похабени хранителни продукти в целия свят е в размер на приблизително 936 милиарда щатски долара. В допълнение, тази загуба на ресурси е причина за 8% от всички годишни емисии на парникови газове в света.

Проектът AgriMax разглежда проблема, като използва тези отпадъци за производство на продукти на биологична основа. В крайна сметка съединенията могат да бъдат използвани в производството на различни продукти, включително биокомпозитни опаковки за храни, естествени добавки за хранителни съставки и селскостопански продукти като например торове и биоразградими саксии. 

Ще работим в тясно сътрудничество с крайните потребители, за да тестваме качеството и ефективността на всички нови продукти, а останалата биомаса ще бъде използвана за биогаз или върната в земята за обогатяване на почвата, обяснява координаторът на проекта Алберт Торес от IRIS Technology Solutions, Испания. Нашата цел е AgriMax да се превърне във флагман за кръговата икономика, където отпадъците намират нови приложения в сектора, който ги е произвел, затваряйки веригите между първичното производство и повторната употреба.“

Изграждане на биорафинерии

За да разработи новите си съединения, екипът на проекта изгражда две пилотни инсталации за преработка на различни видове отпадъци. Първата биорафинерия е в семейна ферма в Северна Италия и е почти готова да започне да преработва отпадъци от домати и зърнени култури. Тя ще произвежда ликопен, ферулова киселина, кутин и хидро-компост. Другата рафинерия се изгражда в съоръженията на производител на плодове в Южна Испания. Той ще преработва маслинови и картофени отпадъци, за да произведе полифеноли, фибри, протеини и аромати.

Ще бъдат използвани различни технологии за обработка, за да се намери най-доброто решение за всеки вид отпадъци, включително ултразвукова екстракция, филтрация и ензимни обработки. Полагат се големи грижи за осигуряване на правилното координиране и управление на доставките на отпадъчни материали към заводите.

Пилотните инсталации са проектирани да приемат множество суровини и онлайн платформа на заинтересованите страни ще координира предоставянето на отпадъци от производителите във всеки регион, казва Торес. Това ще ни помогне да се справим със сезонните и регионалните колебания в производството, за да можем да се възползваме максимално от биорафинериите през цялата година, като по този начин максимизираме тяхната ефективност и рентабилност.“

Бизнес план

Проектът се ангажира с разработването на модел за използване на отпадъци, който е приложим в дългосрочен план, не само технически, но и от бизнес гледна точка. Той ще следи отблизо за оценка на екологичните и етичните въпроси, свързани с производствените пътища, в това число всичко свързано с  безопасността и регулаторните усложнения. Тази работа включва оценка на ефекта от новите продукти  торове на биологична основа върху здравето на почвата.

Освен това екипът на AgriMax работи по изготвянето на бизнес стратегии за комерсиализация на всички нови продукти, които създава. Целта е да се осигури устойчивост на производството и да се осигурят редовни доходи за доставчиците на биорафинерии, включително местните фермери и градинарския бизнес.

Проектът също така проучва дали тези централи могат да се управляват от земеделски кооперативи, създавайки икономически и екологично устойчив модел, който може да бъде пример и за други в Европа.

Подробности за проекта

  • Съкращение на проекта: AgriMax
  • Участници: Испания (координатор), Белгия, Италия, Норвегия, Германия, Ирландия, Обединеното кралство, Австрия, Словения, Унгария, Холандия
  • Общо разходи: 15 543 494 евро
  • Принос на ЕС: 12 484 461 евро
  • Продължителност: октомври 2016 г. до септември 2020 г.

За повече информация вижт видеоклипа Agrimax: multiple high-value products from crop and food-processing waste 👇

Източник: www.bbi-europe.eu; https://agromax.iris; https://www.youtube.com

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР). Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!