Стопански факултет към Софийски университет “Св. Климент Охридски“ (СУ) обяви, че от учебната 2022/2023 г. стартира нова магистърска програма “Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса”.

Магистърската програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ има за цел да предложи възможност за представителите на бизнеса, държавната и местната администрация, неправителствения сектор и отделни експерти, заети в областта на агросектора и свързаните с него дейности, за генериране на специализирани знания и умения, интегриране в секторни мрежи и взаимодействия и достъп до специфично ноухау чрез срещи с водещи професионалисти от страната и чужбина.
Магистърската програма предлага уникален набор от дисциплини в областта на европейските и националните секторни политики, агрохранителните системи и вериги за доставка, предприемачеството и иновациите, приложението на дигитални технологии, закрилата на интелектуални активи, финансирането на иновационни проекти, биоземеделието и устойчивото развитие. В този смисъл, създаването на магистърската програма е в съответствие с политиката и стратегията на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” за доближаване на магистърските програми до практиката и обслужване на нейните потребности от добре подготвени специалисти.

 

Обучението е предназначено за специалисти и неспециалисти и ще се провежда в задочна, платена форма на обучение. Срокът на обучение е 2 семестъра.

 

От СУ посочват, че завършилите програмата могат да се реализират професионално като ръководители на кооперативни предприятия, председатели на кооперации и кооперативни съюзи, управляващи и изпълнителни директори на организации и предприятия от селското стопанство и свързани дейности на преработващата промишленост, фермери, анализатори по управление и организация, ръководители и консултанти в държавната администрация, като преподаватели и изследователи, и др.

Източник: СУ „Св. Климент Охридски”; снимка: SU.Sv.Kliment.Ohridski

ВИЖТЕ ОЩЕ: „Биоикономика“ и „Електронна търговия“ – нови магистърски програми в АУ- Пловдив

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!