Как можем да използваме най-добре отпадъчните потоци от агро-хранителния сектор от фермата до вилицата?

Проектът по Програма „Хоризонт 2020“ AgroCycle се занимава с този въпрос като идентифицира различни възможности за рециклиране и добавяне на стойност към агро-хранителните отпадъци, разказва в юнския си брой сп. Agriinovation на Европейската мрежа за развитие на селските райони.

Проектът AgroCycle е на стойност 8 млн. евро като 7 млн. евро се осигуряват от ЕК, а 1 млн. евро от Китайската народна република. Консорциумът от партньори от 26 страни -членки на ЕС, двама от Китай и един от Хон Конг се ръководи от Училището по биосистеми и инженеринг на храни към Университетския колеж Дъблин. Целта е да се наложи напълно нов подход при използването на отпадъците като ресурс. Затова AgroCycle стартира редица проекти, включително използване на водна леща за подобряване на третирането на отпадъчните води, производство на ядливи продукти от оризови трици и превръщане на отпадъците в биопластмаси за опаковане на храни. Резултатите ще помогнат да се идентифицират стратегии, които могат да подкрепят целта на европейската политика за намаляване на хранителните отпадъци с 50% до 2030 г.

AgroCycle наскоро стартира онлайн платформа за търговия с отпадъци: „Пазарът на AgroCycle свързва производителите на селскостопански отпадъци с тези, които биха могли да го използват, например биотехнологични компании ”, обяснява координаторът на проекта Том Куран.

„Потребителите на платформата могат да изброяват остатъците, които могат да предложат, наличните тонове и подробности за местоположението, или да използват платформата, за да търсят остатъци, да споделят опит и да разглеждат практически примери.” С оглед на бъдещето, AgroCycle също има създаде детска платформа, която включва инструментариум за началните училища за повишаване на осведомеността за кръговата икономика.

Повече информация за ползите от дигитализирането на земеделието и селското стопанство може да видите на:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/digitising-agriculture

Открийте повече възможности за финансиране, партньори и интересни проекти, включително инициативи на оперативни групи по иновации в Agriculture European Innovation Partnership (EIP AGRI) Meeting Point на: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect

 

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!