Ползите от късите вериги за доставка, осигуряващи прясна местна храна, стават все по- значими и осъзнати в условията на кризата от COVID-19. Европейската мрежа за развитие на селските райони посочва, че подкрепата на ОСП може да бъде програмирана, за да помогне на групите производители и късите вериги за доставки – като този пример за подкрепа на регионалната марка за хранителни продукти от Португалия “Product of Madeira“.

 

Подкрепата на ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони) е от ключово значение за модернизирането на селското стопанство на Мадейра, като добавя стойност към селскостопанската дейност и производството на качествени продукти. Начинът за подобряване и популяризиране на регионалните продукти е чрез подход на къса верига за доставки, който включва местни фермери, търговци и регионалната власт, които работят заедно под марката „Продукт от Мадейра“.

Повече от 4 300 производители продават стоките си, използвайки марката „Продукт от Мадейра“, като по този начин разграничават техните регионални продукти и селскостопански предприятия от останалите. В случая с бананите на Мадейра, цялото производство на банани от Мадейра се координира от организацията GESBA, която е секторна група, специализирана в координирането на продажбите на банани в региона.

Работейки в мрежа, всеки, който участва, от производители до потребители, може да се възползва от силна и надеждна верига за доставки на качествена храна.

Брандирането „Продукт от Мадейра“ е особено полезно, тъй като помага за популяризирането на идентичността на регионалните продукти и за лоялността на потребителите. Създаването на онлайн пазар на селскостопански продукти действа като допълнителен канал, който позволява на потребителите да се свързват с производители от селскостопанската индустрия онлайн.

Земеделските производители, които продават своите продукти под марката „Продукт от Мадейра“  могат да бъдат одобрени за подпомагане от  ЕЗФРСР, за да могат да използват технологии за модернизация и подобряване на ефективността, както и за намаляване на рисковете от отрицателни въздействия върху околната среда.

Хосе Мануел Перейра – земеделски производител на банани и бенефициент по ЕЗФРСР, Мадейра:

От миналия август ние продаваме нашите земеделски култури, използвайки марката „Продукт от Мадейра“ чрез GESBA. Това стана възможно с помощта на Европейските фондове. Модернизацията на плантацията ни помогна да намалим разходите си. С цел подобряване на производителността ни, купихме автоматична система за напояване. В допълнение, купихме един асансьор, който пренася бананите нагоре по склона. Закупихме и микробус за транспортиране на бананите до GESBA. Европейските фондове помогнаха да направим нашия бизнес много по-конкурентоспособен.

Мануел Антонио Кореа регионален секретар по околната среда и природните ресурси:
Земеделските производители, които продават продуктите си чрез марката „Продукт от Мадейра“, са доволни от резултата от своята къса верига на доставки, затова смятаме, че този подход може да бъде полезен и за други части на Европа, които искат да подобрят и популяризират местните селскостопански продукти.

 

👉 Допълнителна информация относно възможностите за финансиране на иновативни форми на къси вериги за доставки, които ПРСР 2014-2020 предоставя, можете да прочетете в изготвеното от ЗУ на НСМ 👉 РЕЗЮМЕ на подмярка 16.4. „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР 2014-2020, чийто прием се очаква да стартира през месец май 2020 г.

 

👇 Видео материалът на Европейската мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР) за примера от Мадейра можете да проследите на посочения линк 👇

 

Източник: ЕМРСР; ПРСР 2014-2020; снимка: www.facebook.com/ENRDCP/; https://jornaleconomico.sapo.pt

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!