Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия (ЕК) започна онлайн проучване, с цел да проследи въздействието на пандемията от COVID-19 върху операторите във веригата на доставки на селскостопански и хранителни продукти в ЕС.

Крайният срок за попълване на онлайн анкетата е удължен до 30 ноември 2020 г.

След обработката на резултатите JRC ще публикува обратна информация за бъдещи политически решения.

Продължаващата криза с COVID-19 създава значителни трудности по веригата на доставки на селскостопански хранителни продукти в ЕС. Предприетите мерки за забавяне на разпространението на пандемията като социалната изолация, засиления граничен контрол и спирането на икономиката, се очаква да засегнат или вече са засегнали значително операторите във веригата на доставки на селскостопански хранителни продукти.

Проучването на JRC е насочено към компании и предприятия (вкл. малки предприятия и земеделски стопани), които работят в различните звена от веригата на доставки на селскостопански и хранителни продукти: производство, дистрибуция, преработка, търговия на едро или дребно. JRC посочва, че проучването ще спомогне за по-добро разбиране на устойчивостта, ограниченията и ответните действия на операторите във веригата на доставки на селскостопански и хранителни продукти, и ще осигури подходящи доказателства за разработването на политиките на ЕС.

Въпросите в анкетата на JRC обхващат както режима на рестрикции, така и облекчаването на ограничителните мерки, проучването на опита на операторите, идеите за бъдещите перспективи и мерките, необходими за подпомагане на техните дейности. Проучването обхваща два различни периода: фаза I (или период на ограничителни мерки) и фаза II (възстановяване). В него се изследват също очакванията на операторите за бъдещите потенциални и необходими мерки за подкрепа на пазарните дейности.

След като анкетата приключи и се обработят данните, анонимните резултати и ключовите констатации ще бъдат публикувани на портала за данни на JRC, с обратна информация за бъдещи политически решения.

Проучването е достъпно на всички 24 официални езика на ЕС, а попълването на анкетата отнема около 25 минути, уточняват от JRC.

Връзки към анкетите на JRC

👉Проучване за фирми / компании от агро-хранителната верига (вкл. на български език) ТУК.

👉Проучване за организации, които поддържат или представляват интереса на бизнеса от агро-хранителната верига (вкл. на български език) ТУК.

Източник: https://ec.europa.eu/jrc/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!