Приемането от Европейския парламент (ЕП) на Регламента за повторна употреба на вода, предложен от Европейската комисия (ЕК) през май 2018 г., е последната стъпка преди влизането в сила на новите правила. Те определят хармонизирани критерии за минималното качество на водата за безопасното повторно използване на градските отпадни води, третирани при напояване на селското стопанство.

Новите правила ще помогнат за намаляване на икономическите и екологичните разходи за установяване на нови водоснабдявания.

Виргиниюс Синкявичюс, комисар, отговарящ за околната среда, океаните и рибарството в ЕК, заяви:

„Благодарение на регламентите за повторна употреба на вода, нашите фермери не само ще могат да разчитат на по-предсказуеми доставки на вода, но и доставчиците на технологии ще имат нови възможности за инвестиции. „

Новите правила ще улеснят и стимулират приемането на тази полезна практика, като същевременно гарантират, че тя се извършва по безопасен и екологичен начин.

В условията на криза значението на осигуряването на устойчивост на веригите за доставка на храни става все по-очевидно. Повторната употреба на вода може да гарантира на нашите фермери достъп до по-предвидима доставка на чиста вода и да им помогне да се адаптират към изменението на климата.

След приемането му миналата седмица в Пленарна зала на ЕП, новият регламент за повторна употреба на вода ще бъде публикуван в Официален вестник и ще влезе в сила 20 дни по-късно.

Източник: ec.europa.eu

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 733 други абонати.