Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) започват работа по изграждането на компенсационен фонд за обезщетяване на земеделските производители от постъпили неблагоприятни климатични събития. Това съобщиха министър Десислава Танева и изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев по време на Осмата Национална среща на земеделските производители, която се проведе в к.к. Златни пясъци.

„Свидетели сме на увеличение на неблагоприятните климатични условия през последните години. Така че ние трябва да настроим нашата дейност спрямо тях. Този компенсационен фонд ще функционира в рамките на Разплащателна агенция“, обясни Грудев. Той посочи, че вноската на земеделските производители ще бъде определена сума на декар в зависимост от отглежданата култура и ще покрива вече всички видове култури, а участието ще става в общото заявление и ще се подава в периода март-май.

Министър Танева и Грудев подчертаха, че включването на стопаните ще бъде на доброволен принцип, а държавната помощ за застраховки и обезщетения ще работи единствено през този фонд. Компенсационният фонд ще бъде изграден чрез доброволните вноски на земеделските производители, държавната помощ за пропаднали площи и посредством ангажиране на средства от мярка 17 „Управление на риска“ от ПРСР 2014 – 2020.

Грудев поясни, че България ще иска от ЕК нотификация за прилагане на мярката още през настоящата година.

Източник: МЗХГ, ДФЗ- РА

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!