В рамките на проведеното днес конферентно заседание на Консултативния съвет по животновъдство към МЗХГ, министър Десислава Танева обяви официално сформирания Оперативен щаб, който ще работи по въпроси и проблеми, свързани с  ефекта на COVID-19 върху селскостопанския, хранително-вкусовия и рибарския сектор. Председател на този щаб е Любен Татарски, който е началник на политическия кабинет на МЗХГ.

Участниците получиха и пояснения по предложението на Министър Танева към ЕК: Недоговорените бюджети по европейските програми към МЗХГ да се пренасочат към уязвими производители в подкрепа заради COVID-19

Уточнено бе, че предложението включва недоговорираните средства (т.е. такива, които не са анонсирани по график и не са договорирани и/или предвариделно заделени ) да се програмират като общ фонд, който да се управлява като механизъм за извънредна държавна помощ. Животновъдите получиха уверение от министър Танева, че амбицията на МЗХГ е да успее да спази обявените си графици за плащания по схемите на директните плащания и компенсаторните мерки на ПРСР 2014-2020, обявените в графика приеми през 2020 година по ПРСР 2014-2020, както и за другите европейски програми към МЗХГ.

Заместник министър д-р Лозана Василева информира, че МЗХГ работи в посока през април месец да стартира приема по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, а през месец май и целевият прием за сектор „животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020.

Източник: МЗХГ

Вижте още:  

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 676 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!