Днес министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) провежда онлайн заседание на Съвета по животновъдство при следния утвърден от министър Десислава Танева дневен ред:

  1. Информация по отношение на предприети мерки в областта на животновъдството във връзка с COVID-19, докладва дирекция „Животновъдство”, МЗХГ
  1. Предприети мерки от страна на Българска агенция по безопасност на храните във връзка с разпространението на COVID-19 и информация по отношение на епизоотичната обстановка, докладва БАБХ
  1. Информация за изпълнение на идикативен график за плащания към земеделските стопани, докладва ДФЗ
  1. Директни плащания – кампания 2020 – 2021 г.
  2. Разни /въпроси и предложения/

В конферентното заседание участие ще вземат също заместник министрите на МЗХГ Вергиния Кръстева и д-р Лозана Василева.

Източник: МЗХГ

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!