На 24 януари 2020 г. в Университета за Национално и Световно стопанство – гр. София ще бъде представен SWOT анализа на социално-икономическото развитието на селските райони, а поканени за обсъждане са всички заинтересовани страни.

МЗХГ отправи покана до всички заинтересовани страни за участие в предстоящо събитие на тема „Представяне на Социално-икономически анализ на развитието на селските райони и напредък по дебата за „ОСП 2021-2027“.

Събитието е определено за 24 януари 2020 г. от 10:00 ч. и ще се проведе в гр. София- в голяма конферентна зала на УНСС. Официално откриване на срещата ще направи министър Танева и проф. д-р Димитър Димитров – ректор на УНСС.

Основна цел на МЗХГ е представянето на Социално-икономически анализ на развитието на селските райони от екипът, разработил анализа, както и провеждането на публичен дебат с възможно най-широк кръг заинтересовани страни по темата за развитие на селските райони. Представяне на анализа ще направят проф. д.ик.н.. Пламен Мишев – ръководител на екипа и доц. д-р Светлана Александрова.

Целта на SWOT – анализа за развитието на селските райони е да подпомогне определянето на основните проблеми, потребности  и  възможности за  развитие на селските райони и е основа за разработване на следващия стратегически документ Идентифициране на потребностите.

В рамките на събитието МЗХГ ще предостави най-актуалната информация за хода на преговорния процес след приключването на работа на Финландското председателство, както и за напредъка в работата по законодателните предложения на ЕК за ОСП 2021-2027.

За участие в събитието е необходима регистрация на следния линк: www.eventbrite.com

Можете да се запознате с програмата на МЗХГ за събитието „Представяне на Социално-икономически анализ на развитието на селските райони и напредък по дебата за „ОСП 2021-2027“ ТУК.

Източник: МЗХГ

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!