Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува Анализ на състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, изготвен от Институт по аграрна икономика (ИАИ) към Селскостопанска академия (ССА).

МЗХГ е възложител, а целта на анализа е да подпомогне подготовката на SWOT анализа (анализа на силните и слабите страни, възможностите и заплахите) към Стратегическия план по ОСП за програмения период 2021-2027 г.

Публикуваният на 21.01.2020 г. доклад на ИАИ е ревизирана версия на публично представения през 2019 г. проект на анализ, по който бяха проведени серия от консултации с родни браншови организации.

👉Запознайте се с пълния текст на👉 Анализ на състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост

Утре, 24 януари 2020 г., е публичното представянето на SWOT анализа на социално-икономическото развитието на селските райони, който екип към Университета за Национално и Световно стопанство изготви.

Източник: МЗХГ

Вижте още: МЗХГ публикува проект на Социално-икономически анализ за развитието на селските райони, изготвен от УНСС

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!