В рамките на заседанието от 29.06.2022 г. Министерският съвет (МС) прие решение за даване на съгласие Управляващият орган (УО) на ПРСРС 2014-2020 да открие процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) със средства в размер до 163 203 274 лева над финансовия ресурс по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Правителствената пресслужба посочва, че наличният по подмярката бюджет към момента от 130 166 726 лева е крайно недостатъчен, както с оглед на големия брой общини попадащи в дефиницията за „селска община“ (215 броя), така и с оглед на спецификата и размера на инфраструктурните проекти, които са допустими за подпомагане по ПРСР 2014 – 2020.

С приемането на решението МС очаква да бъдат одобрени „значителен брой проекти по подмярка 7.2, в рамките на адекватни за предвидените дейности финансови размери, с което да се постигнат в по-голяма степен количествените цели по подмярката и финансова рамка по ПРСР 2014 – 2020„.

Източник: www.gov.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ: В периода юли- септември с бюджет от 150 млн. евро отварят 4 приема за общините по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020. Кои други 4 подмерки ще стратират до края на 2022?

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!