Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува „НАРЪЧНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ КАМПАНИЯ 2021“

Документът, изготвен от МЗХГ, съдържа актуална информация, необходима на земеделските стопани при подаване на заявление за подпомагане и изпълнение на нормативните изисквания по следните схеми на директните плащания:

СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, БАЗИРАНИ НА ПЛОЩ:

 1. Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
 2. Схема за преразпределително плащане (СПП)
 3. Схема за Зелени директни плащания (ЗДП)
 4. Схема за млади земеделски стопани  (МЗС)
 5. Схема за дребни земеделски стопани (ДЗС)

СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ:

 1. Схема за обвързано подпомагане на млечни крави (СМлК)
 2. Схема за обвързано подпомагане на млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-мляко)
 3. Схема за обвързано подпомагане на млечни крави в планински райони (5-9 ЖИВОТНИ) (СМлК-пл)
 4. Схема за обвързано подпомагане на месодайни крави и/или юници (СМКЮ)
 5. Схема за обвързано подпомагане на месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-месо)
 6. Схема за обвързано подпомагане на овце майки и или кози майки в планински райони (10-49 животни) (ДПЖ-пл)
 7. Схема за обвързано подпомагане на овце майки и или кози майки под селекционен контрол (ДПЖСК)
 8. Схема за обвързано подпомагане на биволи (Биволи)
 9. Схема за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) (ПНДЖ1)
 10. Схема за преходна национална помощ за овце и/или кози майки (обвързана с производството) (ПНДЖ 3)

СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ:

 1. Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) (СП-основна)
 2. Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) (СП-други)
 3. Схема за обвързано подпомагане за за зеленчуци (домати, краставици, корнишони, патладжан) (СЗ-ДККП)
 4. Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) (СЗ-П)
 5. Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук, чесън) (СЗ-КЛЧ)
 6. Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) (СЗ-МЗДП)
 7. Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо)

ДРУГИ СХЕМИ:

 1. Схема за подпомагане на протеинови култури (СПК)
 2. Преходна национална помощ за тютюн (необвързана с производството) (ПНДТ)
 3. Схема за подпомагане на памук

 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ на най-често допусканите грешки:

 • деклариране на площи, за които няма регистрирано правно основание за ползване;
 • заявяване на схема за подпомагане на площ, без да са заявени парцели към нея;
 • неспазване на изискването за минимална площ за стопанството по схема;
 • деклариране за подпомагане на култури, които не отговарят на условията за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания;
 • деклариране за подпомагане на парцел/и с култура подходяща по схема/мярка за подпомагане по директни плащания, но без да е заявена съответната схема/мярка;
 • заявяване на схема за животни, но няма заявени животни;
 • стопанството на кандидата, заявено по схемите за подпомагне за животни по директни плащания, не отговаря на условията за подпомагане по схемите и мерките за подпомагане;
 • декларираране на животни, които не отговарят на условията за подпомагане на допустимо животно по съответната схема/мярка.

„От изключителна важност е земеделският стопанин да се запознае подробно със съдържанието на заявлението, което подписва. Много съществено е да не пропусне да заяви участие по всички схеми, за които отговаря на условията за подпомагане. Ако е пропуснато да се заяви участие по някоя от схемите след това по нея няма да му бъде отпусната субсидия. Затова е препоръчително земеделският стопанин да обърне изключително внимание на частта от заявлението, в която отбелязва схемите, за които кандидатства за подпомагане.“

👉Запознайте се с 👉„НАРЪЧНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ КАМПАНИЯ 2021“

👉Запознайте се с пълния текст на 👉НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, съдържащ измененията и допълненията публикувани в ДВ бр. 11 от 09 февуари 2021 г.

👉Запознайте се с пълния текст на 👉НАРЕДБА № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схмеи и мерки за директни плащания, съдържащ измененията и допълненията публикувани в ДВ бр. 11 от 09 февуари 2021 г.

👉Запознайте се с пълния текст на 👉НАРЕДБА № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на ИСАК, съдържащ измененията и допълненията публикувани в ДВ бр. 11 от 09 февуари 2021 г.

👉Запознайте се с пълния текст на 👉НАРЕДБА № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, съдържащ измененията и допълненията публикувани в ДВ бр. 11 от 09 февуари 2021 г.

Източник: МЗХГ; https://dv.parliament.bg; apis.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!