Национална селска мрежа (НСМ) ще се включи в „Празника на черешата“ в Кюстендил  на 22 юни 2019 г. Този празник е един от малкото тематични празници у нас, които се превърнаха в емблема на националната култура, традиции и обичаи. За екипа на Звеното за управление (ЗУ) на НСМ събитията от местно значение в общините от селските райони са изключителна възможност за поддържане на контакти с местните общности и членовете на НСМ, за установяване на нови партньорства, за привличане на нови членове на НСМ, за популяризиране на дейността на НСМ, както и за предоставяне на информация за възможностите по ПРСР 2014-2020, достигайки пряко до потенциалните бенефициенти.

ЗУ на НСМ ще предостави на посетителите повече информация за предстоящите за отваряне през 2019 г.  две нови подмерки по ПРСР 2014-2020:

  • подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“, която подкрепя сдружаването на земеделски стопани в обединения на къси вериги за доставки и създаване на местни фермерски пазари;
  • подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по Тематичната подпрограма за малките стопанства, която е част от ПРСР 2014-2020.

Също така ще предоставим и информация за най-актуалния индикативен график за 2019 г. по ПРСР 2014-2020, който ще бъде одобрен от Комитета по Наблюдение на Програмата на 20 юни 2019 г. Експертите на ЗУ на НСМ ще са на разположение цял ден за всеки, който иска да научи повече за Национална селска мрежа, за ПРСР 2014-2020, както и повече информация за подмерките 16.4 и 4.2.2.

Всяка година партньор на Общинате е Институтът по земеделие – Кюстендил, който представя разнообразието и новостите в черешопроизводството на Кюстендилския регион.

Повече за програмата на празника може да видите на: kultura-kn.info.

error: Съдържанието е защитено!!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!