Напредъкът в изпълнението на ПРСР 2014-2020, промяна в текста и критериите на подмярка 7.2, актуализация на ИГРП 2022 и напредък на преговорите с ЕК по Стратегическия план по ОСП 2023-2027 са основните теми в програмата на 18-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020, което ще се проведе на 11 юли 2022 г.

Заседанието ще се проведе чрез организирана от Министерството на земеделието (МЗм) видеоконферетна връзка през платформата Webex.

Съгласно дневния ред на 18-то заседание, определен от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 (УО):

🔺Държавен фонд „Земеделие“ и УО ще докладват пред членовете на КН информация за напредъка в изпълнението на ПРСР 2014-2020;

🔺УО ще докладва с цел одобрение от членовете на КН предложение на УО за 13-то изменение на ПРСР 2014-2020 и даване на мандат на УО да го представи и договори с Европейската комисия. Предложението на УО е за промяна в текста на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020;

🔺УО ще докладва с цел одобрение от членовете на КН предложение на УО за промяна в критериите за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020;

🔺УО ще докладва за съгласуване с членовете на КН предложение на УО за актуализация на Индикативна годишна работна програма на ПРСР за 2022 година;

🔺УО ще докладва пред членовете на КН информация за напредъка на преговорите с ЕК по Стратегическия план за развитие на  земеделието и селските райони за периода 2023-2027.

Източник: МЗм

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ЕК публикува писмото с бележките и отговорите на МЗм по проекта на Стратегическия план за ОСП 2023-2027

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!